Tarbijakaitseamet laiendas jõuliselt aprillist eurole ülemineku ettevalmistavas etapis kaupade ja teenuste hinnamonitooringut.

Tarbijakaitseameti igakuine hinnavaatlus sai aprillikuust uue hingamise, kui hinnamonitooringu nimekiri täienes mitmete oluliste kaupade ja teenustega.
13. 05. 2010
 

Eesti liitumine eurotsooniga 2011. aasta alguses on muutumas päev-päevalt tõenäolisemaks. See  toob inimestele kaasa mitmeid olulisi muudatusi ja kõhklusi. Enamlevinud kartused veel euroga liitumata EL liikmesriikides Eurobaromeeter uuringu andmetel  (septembris 2009, 8000 küsitletut) on järgmised: euroga liitumine toob kaasa hinnatõusu ja pettused.

Viimati euroalaga liitunud Malta, Sloveenia, Slovakkia on aga näidanud, et tõhusa ennetustöö ja õigusruumi kohendamisega on edukalt võimalik neid riske maandada.

Tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste lausus: „Hinnamonitooring on üks ennetustöö võimalustest, kus järjekindla vaatlusega ning sellest pideva ja jõulise avalikkuse teavitamisega on võimalik suurendada survet kauplejatele ja teenuse pakkujatele põhjendamatu hinnatõusu vältimiseks.“

Lisaks hinnamonitooringule käivitub alates 1.juulist ettevõtjatel kohustus avaldada hindasid kahes vääringus. Viimase eesmärgiks on  võimaldada tarbijatel harjuda muutuvate hinnanumbritega ja võrrelda erinevas vääringus hindu, et  vältida võimalikke valearvestusi ja probleeme pärast euro kasutuselevõttu. Tarbijakaitseametile jääb ka selles tegevuses järelevaataja ja korrektsuse hindaja roll, milles põhitähelepanu pööratakse hindade korrektsele esitusviisile ja ümardamise reeglite järgimisele. Nimetatud tegevus on kavas läbi viia koos vabatahtlike tarbijaühendustega.

Selleks, et võrrelda hindasid ning nende muutusi on Tarbijakaitseamet 2005. aastast viinud läbi igakuist hinnavaatlust ligi 90 esmatarbe toote ja teenuse osas. Selle eesmärgiks on avalikustada regulaarselt valikuliselt vaatluse alla võetud toodete hinnad. Seoses Eesti uue katsega liituda 2011. aastal eurotsooniga, laiendas amet  käesoleva aasta alguses oluliselt vaatlusaluste kaupade ja teenuste nimekirja. Samuti lisandusid senisele kolmele linnale, kus hinnavaatlust tehti, (Tallinn, Tartu, Viljandi) veel ka Jõhvi ja Kuressaare.

Tarbijakaitseameti alates aprillist laiendatud hinnavaatlus hõlmab ca 150 nimetust erinevaid kaupasid ja teenuseid. Loetelus on valik olulisematest toidukaupadest, mõned esmatarbekaubad, autokütused, apteegitooted. Teenustest on valikusse võetud taksoteenus, keemiline puhastus, juukselõikus, autoparklad. Samuti vaadeldakse enamkasutatavaid pangateenuste hindasid erakliendile (sularaha väljavõtmine, ülekandetasu jms).

Igakuised hinnavaatlused avaldatakse täies mahus ka Tarbijakaitseameti koduleheküljel http://www.tka.riik.ee/hinnavaatlused-2/

Lühem versioon ameti hinnavaatlusest avaldatakse ka kuu viimases Maalehes.