Üheteistkümnes aruanne euro kasutuselevõtu praktiliste ettevalmistuste kohta- Eesti on lõpusirgel

Üheteistkümnes aruanne euro kasutuselevõtu praktiliste ettevalmistuste kohta- Eesti on lõpusirgel.
16. 11. 2010
 

Nüüd kus euro kasutuselevõtuni Eestis on jäänud ainult poolteist kuud, hindas komisjon täna eurole ülemineku praktiliste ettevalmistuste olukorda. Komisjon jõudis seisukohale, et ettevalmistused Eestis on hästi sujunud, kuid soovitas teha ülemineku lõppetapis mõnes valdkonnas lisapingutusi. Eestist saab euroala 17. liikmesriik ja seega suureneb ühisraha kasutavate elanike arv ELis 330 miljonini.

Komisjon võttis täna vastu üheteistkümnenda korrapärase aruande euroala laienemiseks tehtavate praktiliste ettevalmistuste kohta. Selles keskendutakse Eestile, kes võtab ühisraha kasutusele 1. jaanuaril 2011.

Mul on hea meel tervitada Eestit euroala uue liikmena jaanuaris. Ettevalmistused finantssektoris on hästi edenenud ja ametiasutused jagavad üldsusele eurole üleminekuga seotud teavet. Olen kindel, et kõik sujub hästi ning Eesti jätkab stabiilse ja usaldusväärse eelarve- ja makromajanduspoliitikaga, mis võimaldab täielikult ära kasutada euro kasutuselevõtuga kaasnevaid eeliseid,” sõnas Euroopa Komisjoni majandus- ja rahaküsimuste volinik Olli Rehn. 

Eesti on tellinud euro sularaha kasutuselevõtuks ligikaudu 45 miljonit pangatähte ja 194 miljonit münti. Vastavalt viimastel eurole üleminekutel saadud kogemustele laenatakse pangatähed euroala liikmesriigi (Soome) keskpangalt. Euromüntide vermijaks valiti pärast avalikku pakkumismenetlust Soome rahapaja.

Eesti Pank alustab kommertspankade varustamist euro pangatähtedega (nn eeljaotus) novembri keskel. Euromüntide eeljaotus algas juba septembri keskel. Alates 1. detsembrist varustatakse euro sularahaga ka kõik need jaemüüjad ja ettevõtted, kes on oma pangaga sõlminud vastava lepingu. Kõigi ametlike euro sularaha vedude puhul tagatakse kõrge turvalisus.

Alates 1. detsembrist 2010 pannakse pankades ja postkontorites müüki 600 000 euromüntide stardikomplekti, mida elanikud saavad enne ametlikku üleminekut osta. Samuti saavad elanikud tasuta vahetada oma kroonihoiused ametliku vahetuskursi (1 euro = 15,6466 krooni) alusel eurodeks.

Ülemineku kahel esimesel nädalal on samaaegselt käibel nii Eesti kroonid kui ka eurod. Kauplused peaksid võimaluse korral andma vahetusraha ainult eurodes. See on oluline ülemineku kiirendamiseks ja kahe vääringu samaaegse käsitsemisega seotud kulude vähendamiseks.

Augusti lõpus käivitati ausa hinnakujunduse kokkulepe, et leevendada tarbijate muret seoses võimaliku hinnatõusu ja kuritarvitustega üleminekuperioodil. Leppega liitujad (nt jaemüüjad, finantseerimisasutused, kohalikud omavalitsused, internetipoed jne) kohustuvad mitte tõstma põhjendamatult hindasid üleminekuperioodil ja järgima üleminekueeskirju. See on väga oluline algatus ning eriti tuleks tähelepanu pöörata selle laiemale rakendamisele, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul.

2010. aasta septembris läbiviidud viimase eurobaromeetri uuringu kohaselt on Eestis võrreldes 2010. aasta mai seisuga oluliselt suurenenud nende vastanute hulk, kes peavad end euro teemal informeerituks (65% peavad end hästi informeerituks, st +15 protsendipunkti).  See on hea näitaja, kuid jõupingutusi tuleb jätkata, et anda õigel ajal vajalikku teavet kõigile Eesti elanikele, eelkõige haavatavatele elanikerühmadele.

Kõnealusele aruandele lisatud komisjoni talituste töödokumendis hinnatakse eurole ülemineku ettevalmistusi teistes liikmesriikides, kes ei ole veel eurot kasutusele võtnud (välja arvatud Ühendkuningriik ja Taani, kes on ametlikult loobunud ühisraha kasutuselevõtmisest).

Aruanne ja komisjoni talituste töödokument on kättesaadav järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/2010-11-report-preparations-enlargement-euro-area_en.htm