Alates 1. juulist peavad kaupade ja teenuste hinnad olema tarbijatele esitatud nii kroonides kui eurodes.

Tarbijakaitseameti järelevalve üheks prioriteetseks valdkonnaks on järgnevatel kuudel hindade esitluse, õige kursi ja ümardamisreeglite kontrollimine ja vajadusel ka sanktsioneerimine.
30. 06. 2010
 

Käesoleva aasta 1. juulist kuni 30. juunini 2011 peavad tarbijale pakutavate kaupade ja teenuste hinnad esitatud lisaks kroonidele ka eurodes.

Hindade kahes vääringus  avaldamise põhimõtted on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri  määrusega.  Tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste lausus „määrus annab tarbijatele võimaluse varakult hakata harjuma uute hindadega, millega muudetakse  eurole ülemineku protsess sujuvamaks.“

Kahes vääringus hinnad peavad  olema avaldatud kas trüki- või käsikirjas nii toodete/teenuste müügikohas kui ka erinevates hinnakirjades. Kui hind on märgitud kaubale, kauba pakendile või kauba külge kinnitatud etiketile (nt jalatsid, rõivad, raamatud jne) võib müügikohas oleva riiuli, leti võikaubaaluse vahetusse lähedusse panna seal asuvate kaupade hindade loetelu, kus vastav hind on näidatud nii kroonides kui eurodes.

Hinna kahes vääringus avaldamise nõue kehtib ka e-kaubanduses, kuid mööndusega, et kui kahes vääringus hindasid pole võimalik toodetele/teenustele lisada, siis peab koduleheküljel olema hinnakalkulaator, mille abil saab inimene arvutada toote/teenuse maksumuse eurodes. Kahes vääringus on soovitatav kuvada ka ostukorvi valitud kaupade eest tarbija tasutav lõppsumma.

Hinna kahes vääringus avaldamise kohustus  ei laiene  kaupade või teenuste pakkumisele müügikataloogide alusel ja seda põhjusel, et osad kataloogid võivad olla juba trükitud enne kohustuse kehtima hakkamist.

Kahes vääringus ei pea avaldama:

            1) eelpakendatud kaupade ühikuhinda;

            2) tarbija tellimusel väljamõõdetud kaubakoguse müügihinda;

            3) pakendi tagatisraha suurust.

Samuti ei pea kahes vääringus hind olema trükitud erinevatele piletitele (ühistranspordi-, teatri-, kino-, muuseumi- või näitusepiletid, loteriipiletid), telefoni kõnekaartidele, kaupluste kinkekaartidele. Piletite müügikohas tulebeb aga avaldada piletite müügihinnad nii kroonides kui eurodes.

Hinna ühest vääringust teise ümberarvestamine peab toimuma Eesti Panga ametliku vahetuskursi alusel (15,6466) ja ümberarvestamisel saadud tulem ümardatakse ühe sendi täpsusega kolmanda koha järgi pärast koma. Kui kolmas koht pärast koma on 5 või suurem number, ümardatakse hind ülespoole.

Kuni euro käibele tuleku päevani (eeldatavalt 1.jaanuar 2011), on tehingute aluseks Eesti kroonides avaldatud hind ja hinnal eurodes on vaid informatiivne tähendus. Euro käibele tuleku päevast on tehingute aluseks eurodes avaldatud hind.

Tarbijakaitseamet hakkab kontrollima hindade esitust ja nende õigsust ning vajadusel trahvitakse neid, kes määruse vastu eksinud on.

Kahes vääringus hindade avaldamise juhendi leiate Euroveebist http://euro.eesti.ee/EU/Prod/Euroveeb/Avaleht/download/Ettevtjatele/hinna_avaldamise_juhend__25.05.10.pdf  Eurole ülemineku kohta saab küsimusi esitada www.euro.eesti.ee küsimuste rubriiki või helistades Euroinfo tasuta telefoninumbrile 800 3330. Tarbijateemaliste küsimustega võib pöörduda ka Tarbijakaitseameti infotelefoni poole 1330.