Eurole ülemineku asjatundjate komisjon hindas senist ettevalmistuste käiku rahuldavaks

Täna, 25. mail toimus rahandusministeeriumis eurole ülemineku asjatundjate komisjoni koosolek.
27. 05. 2010
 

Komisjoni esimees Tea Varrak tõdes, et 12. mail Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga poolt avaldatud lähenemisaruanded ja Komisjoni soovitus Eesti liitumiseks euroalaga on hüppeliselt suurendanud avalikkuse huvi eurole üleminekuga seotud tehniliste ettevalmistuste osas. „Ühtlasi kiirenevad valitsusasutuste ja ettevõtete, eriti pankade ettevalmistused, sest tuleb piisava ajavaruga tagada oma infosüsteemide ümberhäälestus ja põhjalik testimine enne 1. jaanuari 2011,“ sõnas Varrak.

Laiema avalikkuse jaoks on esimene märk euro kasutuselevõtust Eestis hindade avaldamine nii kroonides kui eurodes, mis muutub 1. juulist kohustuslikuks. Majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt on kehtestamisel vastav määrus ning juhendmaterjal, mida tutvustatakse lähemalt 4. juunil kell 14:00 Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumis, Harju tn 11 A-saalis toimuval pressikonverentsil.

Samuti kinnitas asjatundjate komisjoni Eesti Panga ja krediidiasutuste töögrupp, et vaadatakse üle sularahaautomaatidest paralleelkäibe perioodil (kaks nädalat alates 1.01.2011) väljastatavate euro pangatähtede nominaalide valik. Konkreetselt analüüsitakse küsimust, kuidas on sularahaautomaatidest võimalik väljastada ka 5-eurose nominaaliga pangatähti. Ka kommertspangad on kinnitanud, et 5-euroste pangatähtede automaatidesse lisamise küsimusega tegeletakse.