Riigikogu võttis vastu euro kasutust võimaldavad eelnõud

Riigikogu kiitis 22.aprillil heaks kolm valitsuse algatatud eurole üleminekut võimaldavat seaduseelnõud.
2. 05. 2010
 

81 riigikogu liikme poolthäälega võttis riigikogu vastu euro kasutusele võtmise seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on viia Eesti õigusraamistik kooskõlla Euroopa Liidu õigusega, et Eestil oleks võimalik eeldatavalt 2011. aasta 1. jaanuarist võtta kasutusele ühisraha euro.

Seadus reguleerib Eesti krooni eurodeks vahetamist ja krooni käibelt kõrvaldamist, euro ja krooni paralleelkäivet ning sätestab Eesti kroonilt eurole üleminekuks vajalikud muudatused seadustes.

Samuti 81 riigikogu liikme poolthäälega vastu võetud äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus reguleerib äriseadustiku muutmisega ühinguõigust nii, et Eesti saaks kindlaksmääratud kuupäeval eurole üle minna. Lisaks võimaldab seadus ühingute asutamisel hakata väljendama kõiki ühingu tegevuse seisukohalt olulisi rahalisi näitajaid eurodes.

Lisaks võttis riigkogu vastu 83 liikme poolthäälega riigilõivuseaduse eelnõu, mis sätestab kõik Eestis võetavate riigilõivude määrad ümber eurodesse.    

Äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus jõustub 1. juulil ning euro kasutusele võtmise seadus ja riigilõivuseaduse seadus jõustuvad eurole ülemineku päeval.
Eesti plaanib eurotsooniga liituda 1. jaanuarist 2011.

BNS