Euroteavitus

Muudetud: 16.02.2011

Eurole ülemineku teavituse viis 2010. aasta alguses koostatud kommunikatsioonistrateegia alusel ellu asjatundjate komisjoni eurokommunikatsiooni töögrupp. Teavituse eesmärk oli kindlustada, et kõik Eesti elanikud oleksid piisaval määral informeeritud eurole ülemineku asjaoludest ja praktilistest muudatustest. 

Nagu kinnitasid avaliku arvamuse uuringud, sai see eesmärk täielikult täidetud. Uuringufirma Faktum & Ariko 2011. aasta jaanuari uuringu kohaselt oli 96% Eesti elanikest hästi või väga hästi kursis ülemineku praktiliste aspektidega. Strateegias oli seatud informeerituse eesmärgiks 90%.

Töögrupp võttis endale ülesande suurendada elanike teadlikkuse tõstmise kaudu ka üldist toetust euro kasutuselevõtule, seades eesmärgiks 65% inimeste toetuse. Faktum & Ariko jaanuariuuring kinnitas, et hoolimata mitmest euroalal toimunud ja Eesti elanike toetust kahandanud arengusuundumusest saavutati ka see eesmärk peaaegu täielikult. Jaanuaris 2011 toetas Eesti üleminekut eurole 65% Eesti kodanikest ja 60% kõigist Eesti elanikest.