Euro asjatundjate komisjon arutas eurole ülemineku ajakava

Euro asjatundjate komisjon arutas eurole ülemineku ajakava
29. 03. 2010
 

Täna, 23. märtsil kogunes rahandusministeeriumis eurole ülemineku asjatundjate komisjoni koosolek, kus valdkondlikud töögrupid andsid ülevaate kuu aja jooksul toimunud arengutest. Komisjonis arutati Maastrichti kriteeriumite täitmise seisu ning tutvustati eelseisvat Eesti konvergentsiprogrammi hindamist.

Asjatundjate komisjon tõdes, et viimased andmed ja hinnangud toetavad Maastrichti kriteeriumite jätkusuutlikku täitmist. Ametlik hinnang kriteeriumite täitmise kohta selgub Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga mais avaldatavates aruannetes. 2009. aasta valitsussektori täpsemad andmed avaldab statistikaamet 26. märtsil.    

Tehniliste ettevalmistuste osas hindas komisjon tähtsaimaks arenguks Riigikogu menetlusse jõudnud euro kasutuselevõtuga seonduvaid seaduseid. Teiseks oluliseks arenguks on eurokommunikatsiooni töögrupi eestvedamisel valminud kommunikatsioonistrateegia, mille eurole ülemineku asjatundjate komisjon täna ka kinnitas.

Märtsis kiitis asjatundjate komisjon heaks ja esitas valitsusele kinnitamiseks eurole ülemineku plaani uuendatud versiooni. Samuti kinnitas komisjon oma regulaarse tegevusaruande valitsusele.

 Eurole ülemineku asjatundjate komisjoni esimees Tea Varrak rõhutas teavitustegevuse keskset rolli sujuva rahavahetuse tagamisel. "Riik peab tegema kõik endast oleneva, et erinevad ühiskonnagrupid ning ettevõtted teaksid, kuidas kõige mugavamalt kroone eurodeks vahetada, milline näeb välja meie uus raha ning harjuksid varakult eurodes avaldatud hindadega. Kommunikatsioonistrateegia fookus ongi seepärast euro kasutuselevõtu praktilistel aspektidel, et teha rahavahetus võimalikult lihtsaks,“ sõnas Varrak.

„Sujuva euro kasutuselevõtu jaoks tuleb riigil viia muudatusi sisse infosüsteemides. Asjatundjate komisjon jälgib väga hoolikalt valitsusasutuste ettevalmistust infosüsteemide viimisel eurovalmidusse,” lisas Varrak.

Eurole ülemineku asjatundjate komisjon moodustati Vabariigi Valitsuse poolt 9. detsembril 2004. Asjatundjate komisjon tegeleb euro ülevõtmisega seotud teemade koordineerimise ning nende eest vastutavate töögruppide juhendamisega.

Valdkondlikke töögruppe euro ülevõtmise raames on seitse: Eesti Panga ja krediidiasutuste vaheline töögrupp; ärikeskkonna töögrupp; valitsusasutuste tehnilise valmisoleku töögrupp; tarbijakaitse töögrupp; õigusloome töögrupp; kommunikatsiooni töögrupp ning eurole ülemineku kriteeriumite täitmise seire ja arvestus. Töögruppide liikmed on valdkondlikud spetsialistid nii avalikust kui erasektorist.

Lisainfo eurole üleminekust http://euro.eesti.ee ja http://www.fin.ee/euro.