Eurotsooni rahandusministrid soovitavad Eesti euroalasse vastu võtta

Täna, 8. juunil Luksemburgis toimunud Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumisel arutati lisaks majanduspoliitikate üldsuunistele ja finantssüsteemi reguleerimisele Eesti üleminekut eurole.
29. 06. 2010
 

Euroala riigid andsid teada oma otsusest, mis soovitab Eesti euroalaga liitumist 1. jaanuaril 2011.a  Euroopa Liidu eesistuja saadab 17. juunil 2010.a Ülemkogule kirja, kus viidatakse Eesti tähelepanu väärivatele jõupingutustele ja rahandusministrite toetusele Eesti euroalasse vastu võtta. Ecofin kinnitab Eesti liitumise kavade kohaselt 13.juulil 2010.a.

„ Euroopa Liidu rahandusministrid toetasid Eesti liitmist euroalaga. Eurole üleminek on meie senise poliitika loomulik jätk. Eesti jätkab oma pikaajalist majanduspoliitilist joont konservatiivse eelarvepoliitikaga, et tasakaalustamatusi vältida. Seda kinnitasin täna ka kolleegidele. Teadvustame, et eurotsooni tugevuse tagamine on kõigi euroala riikide ühine vastutus. Tänane laienemise otsus näitab, et euroala on elujõuline,” kommenteeris rahandusminister Jürgen Ligi.

Euroala laiendamise ettepaneku kõrval liiguti Ecofinil edasi Euroopa Liidu ja euroala majanduspoliitikate koordineerimise süvendamise suunas.13. juuli 2010.a kohtumisel plaanivad ministrid arutada konkreetseid Euroopa Komisjoni ettepanekuid, kuidas tagada stabiilsus- ja kasvupakti täielik järgimine ning rakendada liikmesriikide eelarve- ja makromajanduspoliitikate süvendatud hindamist. Tulevase euroala täisliikmena toetab Eesti diskussioone, mille eesmärgiks on euroala ja Euroopa Liidu ühtsus ja tugevus.