Eurole ülemineku eeltöö kulgeb tõrgeteta

Eurole ülemineku eeltöö kulgeb tõrgeteta
21. 03. 2010
 

23. veebruaril rahandusministeeriumis toimunud eurole ülemineku asjatundjate komisjoni koosolekul tõdeti, et euro kasutuselevõtt 1. jaanuarist 2011 on reaalne ning ettevalmistused toimuvad plaanipäraselt ja kiirenevas tempos. Märtsis esitab komisjon valitsusele eurole ülemineku plaani täiendatud ning eeldatavasti lõpliku versiooni.
 
Asjatundjate komisjon tõdes, et eurole üleminekuks vajalike Maastrichti kriteeriumite jätkusuutlikku täitmist toetab jaanuaris valitsuse poolt heakskiidetud konvergentsiprogrammi uuendus. Ametlik hinnang kriteeriumite täitmise kohta selgub Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga mais avaldatavates aruannetes.
 
Eurole üleminekut võimaldavate seaduste eelnõud on saanud praeguseks kommentaarid ka Euroopa Keskpangalt ning esitatakse lähinädalatel Riigikogu menetlusse. Valitsusasutuste tehnilise ülemineku valmidus sõltub suuresti infosüsteemide kohaldamisest, vastavasisulised hanked on ettevalmistatud. Eesti Panga juhtimisel toimub koostöös krediidiasutustega sularaha jaotusplaanide korraldamine.
 
Ettevalmistamisel on ausa hinna kokkulepe erasektoriga, mis takistab kunstlikke hinnatõuse. Tarbijakaitseamet alustab lähikuudel aktiivset hinnaseiret ning seda praktikat on kavas jätkata ka pärast euro kasutuselevõttu.
 
Asjatundjate komisjon sai ülevaate ka euro kasutuselevõtu kommunikatsioonistrateegiast.  Kommunikatsioonitegevused ja -sõnumid keskenduvad üleminekuprotsessi praktilistele aspektidele, ehk küsimustele, mis inimestel seoses euro kasutuselevõtuga tõenäoliselt tekivad.
 
Märtsis esitab asjatundjate komisjon valitsusele eurole ülemineku plaani täiendatud versiooni. Plaan on esmaseks infoallikaks ülemineku ettevalmistuste ning praktiliste aspektide kohta. Esimene eurole ülemineku plaan valmis 2005.aastal, märtsis esitatakse valitsusele sama plaani täiendatud ning 8. versioon.
 
Lisainfo eurole üleminekust http://euro.eesti.ee ja http://www.fin.ee/euro.