Eurole ülemineku asjatundjate komisjon soovitab ettevõtjatel ettevalmistustega kiirustada

Täna, 21. juunil pidas Eurole ülemineku asjatundjate komisjon rahandusministeeriumis korralist koosolekut. Komisjon kuulas ära kõikide alamtöögruppide aruanded seoses ettevalmistustega võtta 1. jaanuarist 2011 Eestis kasutusele euro.
30. 06. 2010
 

Asjatundjate komisjoni esimehe Tea Varraku sõnul edenevad ettevalmistused plaanipäraselt. „Pärast oluliste otsuste langetamist ECOFINis ja EL Ülemkogus on avalikkuse huvi euroga kaasnevate muutuste vastu oluliselt kasvanud. Intensiivsem riigipoolne teavitus käivitub hilissuvel ning keskendub suures osas rahavahetuse praktiliste küsimuste selgitamisele,“ rääkis Varrak, lisades, et kuigi kroonide vahetamine eurodeks on tehtud väga lihtsaks, soovib riik olla kindel, et kõik inimesed on teadlikud, kuidas rahavahetus toimub. „Rahandusministeerium peab euroteavitust väga oluliseks ning panustab sellesse. Kasutame elanike informeerimiseks nii televisiooni, raadio kui ajalehtede abi, samuti saadame koju kätte kirjalikke materjale ning kasutame interneti võimalusi vajaliku info inimesteni viimiseks. „Juba täna on suur hulk teavet üleval Euroveebis euro.eesti.ee ning töötab tasuta euroinfotelefon 800 3330, kus inimeste päringutele vastatakse nii eesti kui vene keeles,“ lisas Varrak.

„Valitsusasutuste tehnilised ettevalmistused euro kasutuselevõtuks liiguvad plaanitud tempos. Enamus riigiasutusi on vajaliku valmisoleku saavutanud juba 1. juuliks 2010. Mahukate andmebaasidega Maksu-ja tolliamet, sotsiaalministeerium ning siseministeerium jõuavad oma tehniliste ettevalmistustega lõpule 1. novembriks käesoleval aastal,“ rääkis Varrak. Lisaks on rahandusministeerium palunud kõigil kohalikel omavalitsustel määrata omalt poolt eurole ülemineku ettevalmistusega tegelev kontaktisik, kellele ministeerium korraldab lähiajal spetsiaalse teabepäeva eurole ülemineku küsimustest.

„Praegu on kõige olulisem see, et ettevõtjad oma ettevalmistusi enam edasi ei lükkaks, vaid asuksid võimalikult kiiresti tegudele, sest näiteks IT-süsteemide ümberhäälestajate ukse taga võib järjekord mõne aja pärast olla juba väga pikk,“ rõhutas Tea Varrak ka erasektori ettevalmistuste olulisust.

Ettevõtjate elu kergendamiseks koostab rahandusministeerium audiitorfirma abiga raamatupidamise ümberkorraldamisega seotud olulisemad korduma kippuvad küsimused ja nende vastused. Esimene sellealane info jõuab Euroveebi juba juuli keskpaigas.

Lisaks arutati komisjoni koosolekul sularahavahetuse korraldust maapiirkondades, kus pangakontorite ja sularahaautomaatide võrgustik on tunduvalt hõredam kui linnades. „Oleme pidanud läbirääkimisi Eesti Postiga kaardistamaks postifirma valmisolekut pakkuda järgmise aasta alguses oma postkontorites ajutiselt ka rahavahetusteenust. Sellega seoses otsustas asjatundjate komisjon teha Vabariigi Valitsusele ettepaneku kaasata Eesti Post sularahavahetuse korraldamisse 2011. aasta alguses,“ ütles Tea Varrak.

Asjatundjate komisjon tervitas pankade otsust kasutada juba 1. jaanuarist 2011 rahaautomaatides ka 5-euroseid rahatähti. Varraku sõnul vähendab väikeste nominaalide kasutamine 2010 detsembris ja 2011 alguses muu hulgas survet jaekaubandusele, kuivõrd pärast 1. jaanuari tuleks vahetusraha tagasi anda ainult eurodes.

Järgmine asjatundjate komisjoni koosolek toimub juulis.