43 protsenti kontrollitud ettevõtetest eksis augustis hindade kahes vääringus näitamise nõuete vastu

1. juulist kuni 30. juunini 2011 peavad tarbijale pakutavate kaupade ja teenuste hinnad olema esitatud nii kroonides kui eurodes.
9. 09. 2010
 

Enne euro kasutuselevõttu 1. jaanuaril on eurohindadel vaid informatiivne tähendus. Intensiivne hindade kahes vääringus kohustuse kontroll jätkus ka augustis – kui kohustuse jõustumise kuul kontrolliti 764 ettevõtet, siis augustis 728.

728st augustis kontrollitud ettevõttest polnud hindade kahes vääringus kohustusest kinni pidanud 314 ettevõtet, mis moodustab kontrollitutest 43%.  Kõige enam eksiti selle vastu, et eurohinnad olid sootuks esitamata – 58% tuvastatud rikkumistest ehk 171-l korral. Valesti ümardatud oli 80-l korral ning vale kursi järgi oli hindu arvutatud 44-l korral.

Tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste lausus: „Statistika näitab küll rikkumiste vähenemist võrreldes eelmise kuuga ja seda eelkõige viimastel nädalatel tehtud kontrollide osas“. Sooniste jätkas: „arvestades seda, et kohustus hindasid kahes vääringus näidata oli augusti alguseks kehtinud juba kuu aega, võib öelda, et osad ettevõtjad ei suhtu nimetatud nõudesse kuigi tõsiselt ega vastutustundlikult“. Seoses sellega on augustikuus võetud kasutusele karmimad meetmed rikkumistega ettevõtete karistamiseks – trahviotsuseid tehti kokku 63 summas 49 940 krooni. Samuti avaldab tarbijakaitseamet iga nädala alguses oma koduleheküljel valikulise nimekirja hindade kahes vääringus avaldamise kohustust eiravatest ettevõtetest.

Tarbijakaitseameti infotelefonile 6 201 707 ning 1330 on augustis helistatud 116-l korral seoses erinevate eurohindade avaldamist puudutavate küsimustega, seal hulgas on antud vihjeid ka rikkumistest. Järelepäringuid eurohindade kohta tehti augustis 40 ning vastuvõtul käis 8 inimest.

Augusti lõpupäevadel jõustus Ausa Hinnastamise lepe, mille peaeesmärk on pidurdada võimalikku hinnatõusu, mis võib euro tulekuga kaasneda. Leppega liitumine on vabatahtlik, kuid selle allkirjastanud ettevõtetel on kohustus järgida leppest tulenevaid kohustusi. Leppega liitunud ettevõtteid on kerge ära tunda vastavate kleebiste järgi, mis asetsevad igale tarbijale nähtavatel kohtadel (nt ustel jms). Tarbijakaitseamet kutsub tarbijaid üles kaupasid ja teenuseid ostma leppega liitunud ettevõtjatelt ning võidelda seeläbi võimaliku põhjendamatu hinnatõusu vastu!

 

Lisainfo:

Hanna Turetski

Tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja

Tel 6201 706

53 308076