Tarbijakaitseameti infotelefon on avatud ka 1. ja 2. jaanuaril

Tarbijakaitseamet soovib kõigile (euro) aasta alguseks mõistvat, rahulikku ja praktilist meelt!
30. 12. 2010
 

Kui aga tavatarkusest puudu jääb, on ka jaanuari esimestel päevadel tarbijatele ja ettevõtjatele avatud Tarbijakaitseameti infotelefon 1330 (mõlemal päeval kella 11st 18ni).

Tarbijakaitseamet soovitab inimestel euro tulekuks valmistuda ning järgida meedia vahendusel antud nõu- ning teadaandeid. Näiteks on soovitatav varuda aastavahetuseks nii piisavalt sularaha kui ka bensiini (viimast seetõttu, et osad tanklad on uusaastaööl suletud) jms.

Lisaks tuletab Tarbijakaitseamet meelde mõningaid olulisi euro kasutuselevõtuga seonduvaid punkte:

Lepingud:

•         Euro kasutuselevõtt ei muuda ühegi juriidilise dokumendi tingimusi  ega vabasta võetud kohustuste täitmisest;

•         kroonides sõlmitud lepingute puhul arvestatakse rahalised väärtused eurodesse, kasutades üleminekukurssi ja ametlikke ümardamisreegleid;

•         ettemakse tasumist tõendavad dokumendid, millele on peale märgitud kehtivusaeg (sh. ettemaksukaardid, kinkekaardid, piletid), kehtivad vastavalt märgitud tähtajale.

 

Paralleelkäibe periood (01.01.2011-14.01.2011) – aeg, mil sularaha maksevahendina saab kasutada nii kroone kui  eurosid:

•         sularahas võib maksta nii kroonides kui eurodes, sh osa arvest kroonides ja osa eurodes;

•         vahetusraha antakse üldjuhul eurodes;

•         kõikjal kehtivad samad põhimõtted sh ühistranspordis, taksodes jms;

•         parkimisautomaadid peavad olema seadistatud eurodesse hiljemalt 15.01.2011. Enne seda on sularahas võimalik maksta kas kroonides või eurodes olenevalt automaadi seadistusest, kuid kaardiga ainult eurodes.

 

Pööra tähelepanu:

•         kaupleja on kohustatud vastu võtma kuni 50 euro münti sõltumata vääringust;

•         suurte kupüüridega maksmisel täpsustage, kas kassas on piisavalt tagastusraha;

•         kui kauplejal võib tekkida probleeme vahetusrahaga, siis tuleb sellest tarbijat eelnevalt teavitada, näiteks paludes mõistvat suhtumist, kui tasumisel ilmneb, et kassas puudub hetkel sobiv kogus tagatusraha vms;

•         maksa võimalikult täpse summaga, kuna tagastusraha hulk võib olla piiratud.

 

NB! Alates 15.01 on krooni hinnal vaid informatiivne tähendus!

 

Probleemide korral:

Kui toode on ostetud kroonides, kuid tarbijaprobleem ilmneb uuel aastal, siis toote maksumuse arvestamise aluseks on ametlik keskkurss 15,6466.

Samuti tuleb inimestel harjuda sente senisest enam tähtsustama, sest eurosendi väärtus on kroonisendi omast kordi suurem.

Tarbijakaitseamet soovib kõigile tarbijatele ja ettevõtjatele tujuküllast (krooni) aasta lõppu ning  mõistvat, rahulikku ja praktilist meelt uues olukorras peagi algaval (euro) aastal!

 

Lisainfo:

 Hanna Turetski

Tarbijakaitseamet

Tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja

53308076

 

Kadri Kauksi

Tarbijakaitseamet

Tarbijapoliitika ja avalike suhete osakond

Peaspetsialist

6 201 904

53064754