Tarbijakaitseameti augustikuu hinnavaatlus: vargsi tõusev leivahind ning mitmekordselt erinevad taksohinnad

Augustis vaatles tarbijakaitseamet kaupade ja teenuste hindasid kahes Eesti linnas – Tallinnas ja Tartus.
31. 08. 2010
 

Vaatluses olevate kaupade ning teenuste puhul olulisi hinnamuudatusi augustis ei täheldatud, erinevused ilmnevad vaid üksikute kaupade lõikes ning sedagi nii tõusvas kui langevas suunas.

Viimasel ajal tähelepanu keskmesse tõusnud leivatoodete hinnatõusu tõttu teravdas ka tarbijakaitseamet pilku just eelmainitud toodete hindade suhtes. Kui juulis tõusis leivapätsi hind keskmiselt 10 senti, siis augustikuus juba 20 sendi võrra, mistõttu võib tõdeda, et leiva hind on hiilivalt tõusnud. Seevastu eelnevatel kuudel tõusnud piimatoodete hinnad on augustikuuga veidi langenud.

Nagu ikka, on kõige rohkem hinnakõikumisi (augustis just –langust) näha köögiviljade osas. Viimaste ostmiseks on august soodsaim kuu, mida toetab ka vaadeldud köögiviljade ( värske kurk, värske tomat jms) hinnalangus.

Jõhkrad hinnaerinevused tulevad vaatluse käigus ilmsiks ka taksoteenuste osas. Tallinnas tegutsev Sõbra takso 1 km tariif on kaks korda odavam, kui sama teenust pakkuva Linnatakso tariif. Mitmekümne protsendised erinevused on ka ajatariifide ja alustamistasude osas nt odavaim vaadeldud pakkujatest on nn ootetund Saksa taksol, makstes 116 krooni ning kallim Linnataksol - 239 krooni. Kõige soodsam vaadeldud taksoettevõtetest on Sõbra Takso, kelle 1 km tariif on 5 krooni ja 30 senti, alustamistasu 35 krooni ning ootetund 115 krooni ning Saksa Takso 5,4-kroonise 1km tariifiga, 34-kroonise alustamistasu ning 116-kroonise ootetunniga.

Tarbijakaitseameti hinnavaatlus on täies mahus üleval ameti koduleheküljel : http://www.tka.riik.ee/hinnavaatlused-2/. Alates juulist on hinnad avaldatud nii kroonides kui eurodes.

Kadri Kauksi

Tarbijakaitseamet

Pressiesindaja

6 201 904

 

Tarbijakaitseamet
Kiriku 4
15071 Tallinn EESTI
Telefon: 6 201 700
Infotelefon: 6 201 707
Faks: 6 201 701
info@tka.riik.ee