Euroopa Parlamendilt Eestile eurotsooniga liitumiseks roheline tuli

Saadikud andsid kolmapäeval rohelise tule euro kasutuselevõtuks Eestis 589 poolthäälega, vastu oli 40 ja erapooletuks jäi 52 parlamendiliiget.
17. 06. 2010
 

"On paljutähendav, et nii väike riik koputab praegusel finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi ajal eurotsooni uksele. See ütleb palju tulevase eurotsooni liikme ja samuti eurotsooni enda kohta," ütles raportöör Edward Scicluna (S&D, MT) hääletusele eelnenud arutelul.

"See uus liitumine euroga näitab, et majandus- ja rahaliit on täielikult toimiv. Paralleelselt laienemisega peame me siiski tugevdama ka majandusjuhtimist. See on ainus viis jätkata tugeva majandus- ja rahaliidu ehitamist," ütles Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusvolinik Olli Rehn esmaspäeval toimunud arutelul.

"Eesti liitumine on positiivne märk kogu Euroopale. Meie usk ühisrahasse on just kui julgustav valgus tunnelis tänases Euroopa keerulises majandusolukorras," ütles Eesti saadik Ivari Padar (S&D). Gay Mitchel (EPP, IE) sõnas, et väikeriigid oleks ilma Euroopa Keskpangata ning teiste riikide koostööta raskustes.

Vastuvõetud resolutsioonis märgitakse, et Eesti on täitnud kriteeriumid Eesti valitsuse ja Eesti rahva sihikindlate, veenvate ja pidevate jõupingutuste tulemusena. Samuti tuuakse välja Euroopa Komisjoni teadaanne, et EUROSTAT on tihedas koostöös Eesti statistikaametiga kontrollinud kõigi Eesti ametiasutuste poolt edastatud asjaomaste andmete õigsust.

Eesti ametiasutusi kutsutakse üles kiirendama praktilisi ettevalmistusi sujuva ülemineku tagamiseks ning tagama, et eurole üleminekut ei kasutataks ära varjatud hinnatõusudeks. Samuti tuletab resolutsioon valitsusele meelde mitte jääda loorberitele puhkama, kuna hinnastabiilsuse ja makroökonoomilise tasakaalutusega on alati vaja tegeleda.

Viimasena toob resolutsioon välja erinevused Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga raportites hinnastabiilsuse jätkusuutlikkuse osas.