Mida teha, kui eurokalkulaator on muutunud jäätmeks?

Muudetud: 23.03.2011

Rahandusministeerium sõlmis lepingu kasutuselt kõrvaldatud eurokalkulaatorite jäätmekäitluse korraldamiseks

Rahandusministeeriumi ja  MTÜ Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus (EES-Ringlus) esindajad sõlmisid 27.12 2010 lepingu Eesti elanikele jagatud eurokalkulaatorite jäätmekäitluse ja taaskasutuse korraldamiseks.

Lepingu kohaselt võtab EES Ringlus Rahandusministeeriumilt  üle eurokalkulaatoritega ja neis sisalduvate nööppatareidega seotud jäätmeseaduses kirjeldatud tootjavastutuskohustused. EES Ringlus esitab andmed ringlusse lastud kalkulaatorite kohta probleemtoodete registrile, rahastab kasutuselt kõrvaldatud kalkulaatorite ja nööppatareide käitlemisega seonduvaid toiminguid,  opereerib vastavat kogumisvõrgustikku ning suunab tekkivaid jäätmeid taaskasutusse.

Rahandusministeerium tasub EES Ringlusele Eesti turule viidud 580 000 eurokalkulaatoriga seotud tootja kohustuse ülevõtmise eest 0,5 Eesti krooni iga kalkulaatori kilogrammi kohta ehk kokku 8120 krooni ning 5 krooni iga turule viidud nööppatarei kilogrammi kohta ehk kokku 2900 krooni.

2011. jaanuaris kavatseb Rahandusministeerium Eestisse tuua ning elanikele jaotada täiendavalt 30 000 eurokalkulaatorit ning siis laienevad lepingu põhimõtted ka neile.

Kõik turule lastud eurokalkulaatorid ja nende patareid tuleb kasutusest kõrvaldamisel koguda kokku muudest olmejäätmetest eraldi spetsiaalsete kogumispunktide kaudu. EES Ringluse kogumispunktide ja jäätmejaamade nimekiri on leitav siit.

Rahandusministeerium on 5.11 2010 sõlminud ka lepingu Sandman Grupi AS-ga kalkulaatorite garantiivahetuse korraldamiseks Euronicsi kaupluste kaudu ning see leping kehtib muutmata kujul edasi. Ka garantiivahetuse korras tagastatud kalkulaatorid ja nende patareid suunatakse jäätmekäitlusse ja taaskasutusele vastavalt jäätmeseaduse nõuetele.