Mis on ausa hinnastamise lepe?

Muudetud: 09.08.2011

 
 
  

 
• Mis on leppest mulle kasu?

• Kuidas leppega liitunud kaupmeest ära tunda?

• Korduma kippuvad küsimused
   

Euro HINDA ei t?sta

Mis on ausa hinnastamise lepe?

Ausa hinnastamise leppe eesmärgiks on ära hoida põhjendamatu kaupade ja teenuste hindade tõstmine euro kasutuselevõtmise käigus.

Lepinguga liitumine on vabatahtlik ning leppega liitudes annab ettevõtja nõusoleku, et seoses eurole üleminekuga järgitakse head tava ja ei tõsteta põhjendamatult hindu. Nii antakse ka tarbijale selge signaal ausast ja vastutustundlikust käitumisest.

Leppe eesmärgiks on ära hoida põhjendamatut hinnatõusu ehk siis hindade kasvu, mis on ajendatud ainult rahaühiku muutusest. Kui põhjuseks on aga sisseostuhindade, tooraine, energia või muu sarnase sisendhinna muutus, võib see kaupleja soovil loomulikult kajastuda ka lõpphindades.

Leppega liitunu kohustub näitama kaupade ja teenuste hindu selgelt ja üheseltmõistetavalt ning tagab, et tema töötajad oleksid oma tööülesannete ulatuses teadlikud euro kasutuselevõtmisega seonduvate nõuete ja juhenditega ning kompetentsed vajadusel vastavaid nõudeid ja juhenditest tulenevat oma klientidele selgitama.

Leppega liitunud saavad õiguse kasutada vastava logoga märgist - “Euro hinda ei tõsta” -  ja täiendavaid visuaalseid materjale.

Ausa hinnastamise leppe eestvedajaks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Leppe koostamisse olid kaasatud Eesti Turismifirmade Liit, Tarbijakaitseamet, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Kindlustusseltside Liit, Eesti Pangaliit, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, samuti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Rahandusministeerium. “Euro hinda ei tõsta” märgise õiglast kasutamist jälgib Tarbijakaitseamet ning loomulikult ka kõik tarbijad.

 
Kokkuleppe tekst
• Kokkuleppe tekst eesti keeles
• Kokkuleppe tõlge inglise keelde
• Kokkuleppe tõlge vene keelde
Kampaania materjalid
• Ausa hinnastamise kokkuleppe logo (PDF)
• Logo kasutamist reguleeriv stiiliraamat (PDF)
• Veebibännerid "Liitusime leppega!", ZIP)
• Veebibännerid "Liitu leppega!", ZIP)