Mis on leppest mulle kasu?

Muudetud: 09.08.2011

 
 
 
 
 
• Mis on ausa hinnastamise lepe?

• Kuidas leppega liitunud kaupmeest ära tunda?

• Korduma kippuvad küsimused
   

Euro HINDA ei t?sta

Mis on leppest mulle kasu?

Ausa hinnastamise leppega liitunud ettevõtjal on võimalus tarbijale oma headest kavatsustest otse teada anda, pannes vastava märgise nähtavale kohale oma poe uksele, kassaaparaadi lähedusse, või kasutades seda reklaamides. Märgise eesmärgiks on anda kaupmehele eelis nende ees, kes leppega liitunud ei ole.

Lepinguga liitumine annab võimaluse avalikkusele täiendavalt kinnitada, et euro kasutuselevõtmine iseenesest hinnatõusu kaasa ei too.

Laiemalt aitab lepe kaasa euro võimalikult sujuvale kasutuselevõtmisele, mille juures on oluliseks kauplejate teadlikkus euro kasutuselevõtmisega seotud asjaoludest ja oskus oma klientidele vajalikku infot edasi anda. Klientidele annab märgis kindlustunde, kuna kokkulepe kehtib liitumisest kuni hindade kahes vääringus avaldamise perioodi lõpuni. Märgise kasutamine viitab liituja teadlikkusele.

Kuna tarbijakaitse seaduse kohaselt on tarbijat eksitav reklaam või ebaaus kaubandusvõte trahvitav, võtab ettevõtja märgise eksponeerimisel lisaks moraalsele kohustusele tarbija ees ka legaalse vastutuse. See annab omakorda kindlustunde tarbijale.


 
Kokkuleppe tekst
• Kokkuleppe tekst eesti keeles
• Kokkuleppe tõlge inglise keelde
• Kokkuleppe tõlge vene keelde
Kampaania materjalid
• Ausa hinnastamise kokkuleppe logo (PDF)
• Logo kasutamist reguleeriv stiiliraamat (PDF)
• Veebibännerid "Liitusime leppega!", ZIP)
• Veebibännerid "Liitu leppega!", ZIP)
 
Kasulikud viited
• Lühiülevaade teiste riikide sarnastest näidetest
•  Ausa hinnastamise kokkuleppe väljatöötamist tutvustav esitlus
Viited
• Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
• Rahandusministeerium
• Tarbijakaitseamet