Hinnad kroonides ja eurodes

Muudetud: 05.05.2011

Kas eurodes võib märkida selle hinna, millega kaupmees kavatseb jaanuarist oma kaupa ja teenust müüa või peab kindlasti jagama praeguse hinna 15,6- ga?

Kurss, millega tuleb arvestada on 15,6466. Märgitud peavad olema nii hind eurodes kui ka kroonides.

 

Taksodel on hinnad märgitud akendel. Kas ja kuidas neil peavad hinnad eurodes märgitud olema?

Jah, taksoteenuste puhul peavad hinnad olema avaldatud nii kroonides kui eurodes ning seda kohas, kus hinnakiri on – taksode puhul siis akendel.

 

Kas ka turul oma aiasaadustega kauplejad peavad hinnad eurodes märkima?

See on soovituslik. Turu- ja tänavakaubanduse korraldajad, kes võimaldavad kauplejaks mitteolevatel füüsilistel isikutel kaubelda müügipileti alusel, peaksid neid teavitama hinna kahes vääringus avaldamise vajadusest ja hinna ümberarvestamise reeglitest.

 

Kas kahe hinna nõue kehtib kasutatud asjade poes? Iga rõivaeseme peal on praegu pisike sildike hinnaga, kas tuleb see 20 ja 10 krooni ka eurodes igal tootel märkida?

Oleneb, kuidas hinnad poes seni esitatud on. Kui hind on märgitud kaubale, kauba pakendile või kauba külge kinnitatud etiketile (nt jalatsid, rõivad, raamatud jne) võib müügikohas oleva riiuli, leti või kaubaaluse vahetusse lähedusse panna seal asuvate kaupade hindade loetelu, kus vastav hind on näidatud nii kroonides kui eurodes.

 

Suurpoodides on tavaliselt juba nüüd hinnad nii kroonides kui eurodes märgitud. Kas nüüd peavad ka maapoes iga toote juures olema märgitud hind nii kroonides kui eurodes?

Jah, alates 1.juulist 2010 kuni 30. juunini 2011 peavad kauplustes olema hinnad avaldatud kahes vääringus ja seda olenemata kaupluse suurusest.

 

Kui hinnasilt on eraldi iga toote peale kleebitud, kas siis tootele tuleb kroonihinna kõrvale kleepida hind eurodes?

Kui hind on märgitud kaubale, kauba pakendile või kauba külge kinnitatud etiketile (nt jalatsid, rõivad, raamatud jne) võib müügikohas oleva riiuli, leti või kaubaaluse vahetusse lähedusse panna seal asuvate kaupade hindade loetelu, kus vastav hind on näidatud nii kroonides kui eurodes.

 

Pangateenused? Näiteks internetipangas ülekande tasu 6 krooni. Kas säärased tasud tuleb eurodes näidata?

Internetipangas või kindlustusandjaga Interneti kaudu sooritatud konkreetsete tehingutega seonduvad summad ei pea olema kuvatud kahes vääringus. Ettevõtja veebilehele, kus on võimalik tehinguid sõlmida või sama ettevõtja üldisele veebilehele peab olema lisatud hinnakalkulaator, mille abil tarbija saab lihtsalt teha ümberarvestusi kroonidest eurodesse ja vastupidi. Üldised hinnakirjad peavad siiski olema avaldatud kahes vääringus!

 

Mis saab reklaamidest? Kas reklaamides tuleb kroonihindade kõrval eurohindu reklaamida?

Kauba või teenuse hinna avaldamisel reklaamides on soovitatav avaldada hind mõlemas vääringus.

 

Tanklad? Seal on hinnad väljas valgustabloodel, kas ja kuidas tanklad hindu eurodes näitama peavad?

Tanklates kuvatakse hinda elektrooniliselt ja selliselt hinna samaaegne kuvamine kahes vääringus ei ole nõutav. Tanklates on soovitatav kasutada hinnatabeleid, kus oleks näidatud mootorikütuse liitri hinnad teatud vahemikus nii kroonides kui eurodes.

 

Mis saab arvetest? Kas neil peab ka olema hind eurodes märgitud? Näiteks lasteaia arve, elektriarve, mobiiliarve, prügiarve jne.?

Tarbijatele edastatavatel arvetel ja ostutšekkidel on soovitatav näidata tarbija poolt tasumisele kuuluv summa nii kroonides kui eurodes.

 

Aga visiiditasud polikliinikutes ning hinnakirjad ilusalongides, spaades, kingsepatöökojas? Kas hinnakirjad tuleb ka ümber teha ja eurohinnad neile lisada?

Jah, visiiditasud tuleb üleminekuperioodil näidata kahes vääringus.

 

Kas eurohinnad võivad olla nii pisikeselt kirjas, et vaid luubiga loeks?

Ei, kõik hinnad peavad olema tarbijale selgelt loetavad ning nähtaval kohal.

 

Kas ja kes hakkab kontrollima, kuidas kaupmehed hindu näitavad? Mis saab sellega, kes ei näita hindu eurodes?

Järelevalvet hinnaesituse üle teeb tarbijakaitseamet. Juriidilist isikut on võimalik vastavalt Tarbijakaitseseadusele trahvida selle eest kuni 30 000-kroonise trahviga. Siinkohal arvestatakse kindlasti ka sellega, kas tegemist on esmakordse või korduva rikkumisega.

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 76 „Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded“ ja selle määruse muutmise määrus nr 36 kehtivad kauplejale Kaubandustegevuse seaduse mõistes st kaupleja on isik, kes oma majandus- või kutsetegevuses pakub ja müüb või muul viisil turustab tarbijale kaupa või osutab teenust. Korteriühistu ei ole KTS-i mõistes kaupleja ning sellest lähtuvalt ei ole hinna kahes vääringus avaldamine KÜ-le kohustuslik. Küll aga on soovitatav oma arvetel näidata lõppsumma ka eurodes, et inimesed saaksid harjuda eurodes näidatud summa arvväärtusega.

 

Kas oleme asjast õigesti aru saanud, et hulgikaubandusettevõtted ei pea 6 kuud enne üleminekut näitama hindu paralleelselt ka eurodes?

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 76 „Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded“ ja selle määruse muutmise määrus nr 36 kehtivad kauplejale Kaubandustegevuse seaduse mõistes st kaupleja on isik, kes oma majandus- või kutsetegevuses pakub ja müüb või muul viisil turustab tarbijale kaupa või osutab teenust. Hulgikaubandusettevõtja ei ole KTS-i mõistes kaupleja, kui ta ei müü kaupa tarbijale ning sellest lähtuvalt ei ole hinna kahes vääringus avaldamine neile kohustuslik.

 

Kas FIE peab ka arvel hindu eurodes näitama?

Tulenevalt „Hinna kahes vääringus avaldamise juhendist“ on tarbijatele edastatavatel arvetel ja ostutšekkidel soovitatav näidata tarbija poolt tasumisele kuuluv summa nii kroonides kui eurodes.

 

Millised on täpselt ümardamise reeglid. Kui asi maksab 49 EEK, kas võib eurodes panna hinnaks 3.15 € või peab ikkagi hinnaks panema 3.13 € või siis kui hinnaks on 145 EEK, kas eurodes võib olla 9.30 € või peab olema 9.26 €?

Hinna kroonidest eurodesse ja eurodest kroonidesse ümberarvestamisel saadud tulem ümardatakse 1 sendi täpsusega kolmanda koha järgi pärast koma. Kui kolmandal kohal pärast koma on 5 või suurem number, ümardatakse teisel kohal olev number ühe võrra ülespoole. Kui kolmandal kohal pärast koma olev number on 0 kuni 4, jäetakse teisel kohalolev number muutmata.

Teie poolt toodud näited:

49.00  : 15,6466 = 3,13167… = 3.13€

145.00 : 15,6466 = 9,267189… = 9.27€

 

Kuidas peavad olema tarbija jaoks esitatud hinnad eurodes ja kroonides, kas piisab, kui ühe hinna ees on valuutatähis?

Kahes vääringus avaldatud hinna puhul tuleb vähemalt ühes vääringus hinnale lisada vääringu tähis. Enne eurole üleminekut võib kroonides avaldatud hind olla ainult arvulise suurusega, eurodes avaldatud hinnale peab järgnema vääringu tähis. Vääringu tähis võib olla ka mõlema hinnanumbri taga. Oluline on, et tarbija saaks avaldatud hindadest üheselt aru.

 

Kas hinnad peavad kindlasti olema arvutatud kursiga 15,6466 või võib seda ka ümardada?

Majandus ja kommunikatsiooniministri määruse nr 76 muutmise määruse nr 36 kohaselt toimub kroonides avaldatud hinna ümberarvestamine eurodesse ja eurodes avaldatud hinna ümberarvestamine kroonidesse euro- ja krooniühiku vahelise ümbervahetuskursi alusel, mis määratakse Euroopa Liidu Nõukogu poolt vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikele 3. Kuni nimetatud ümbervahetuskursi määramiseni toimub hinna ümberarvestamine Eesti Panga krooni vahetuskursi (1 euro = 15,6466 krooni) alusel. Selle ümbervahetuskursi ümardamine on keelatud.

 

Kas soodusmüügi korral peavad olema kõik hinnad (nt uus müügihind, vana müügihind, uus ühikuhind ja vana ühikuhind) esitatud kahes vääringus?

Allahindluse puhul näidatakse kahes vääringus vaid viimane allahindlust sisaldav hind, millega kaupa või teenust pakutakse. Tavahind ehk vana hind võib olla avaldatud kroonides kuni eurole üleminekuni. Pärast seda avaldatakse tavahind eurodes. Hinnasildil on kohustuslik esitada ainult uus ühikuhind, mis võib olla avaldatud kroonides kuni eurole üleminekuni. Pärast seda avaldatakse ühikuhind eurodes.