Kuidas eurole üleminek mõjutas IT-süsteeme?

Muudetud: 08.06.2011

Euro kasutuselevõtt mõjutas kõiki IT-süsteeme, mis on seotud rahaühikutega. Otseselt hõlmas see IT-seadistusi, kaudselt mõjutasid kõnealused seadistused ka muid valdkondi, näiteks ettevõtte raamatu- ja arvepidamist. Lisaks mõjutas see aparaate, mis töötlevad finantsandmeid, nagu kassaaparaadid ja müügiterminalid.

Raamatupidamistarkvara ja muude raamatupidamissüsteemide ning arvete koostamise süsteemide kohandamisel tuli arvestada allpool nimetatud asjaolusid:

•        raamatupidamise aastaaruanded tuleb koostada lähtuvalt aruandeperioodi lõpul Eestis kehtivast vääringust. Kohustuslik üleminek europõhisele raamatupidamisarvestusele toimub €-päeval, eurodes koostatakse kõik aruanded perioodide kohta, mis lõppevad €-päeval või hiljem.

•        varasemate andmete teisendamisel peab tagama samade andmete teisendamise samamoodi kõikidel juhtudel, et ei tekiks vigu. Võrreldavuse tagamiseks peab eurodesse ümber arvestama eelnenud aastate näitajad, näiteks ettevõtte näitajad finantsanalüüsi tarvis.

•        finantsinfosüsteemides kasutatakse sageli künnisväärtusi, mis aktiveerivad süsteemis teatavad menetlused. Kõnealused künnisväärtused peab eurodesse ümber arvestama, et vältida infosüsteemi soovimatuid toiming.

Vajalike muudatuste paremaks planeerimiseks pandi enne €-päeva kokku allolev IT-süsteemide kontrollnimekiri:

 

  • Kas valuutakoode saab üheselt mõistetavalt kindlaks määrata? Milliseid süsteeme tuleb kohandada?
  • Kas praegused süsteemid on võimelised töötama rohkem kui ühe vääringuga?
  • Kas euro kasutuselevõtul saab krooni täielikult euroga asendada, näiteks muutes väljade sisu, või peab sisestama vääringu kohta lisaväljad?
  • Kas üleminek eurole mõjutab riistvara, näiteks kassaaparaate ja makseterminale?
  • Kas kasutusel on liidesed, mis ühendavad eri süsteeme? Kas vastastikuse sidumise tõttu peab kõikides süsteemides eurole üle minema samal ajal või saab kohandusi teha sammhaaval?
  • Kui IT-süsteemid on seotud partnerite IT-süsteemidega, siis kas need ühilduvad ka pärast eurole üleminekut?

 

Vastuste leidmiseks soovitasime pöörduda IT-süsteemi tarnijate või IT-spetsialistide poole, maksesüsteemide puhul krediidiasutuse poole, samuti soovitasime konsulteerida äripartneritega.


Tagasi...