Pangakontod ja laenud muutusid automaatselt eurodeks

Muudetud: 08.06.2011

Kõik pangateenused on alates €-päevast europõhised. Lepinguid ei pidanud muutma, sest lepingutes olevad Eesti krooni summad muutis pank keskkurssi kasutades automaatselt eurodeks. Ka pangakontodel olevad Eesti kroonid konverteeris pank automaatselt ja teenustasuta eurodeks, kontonumbrid jäid samaks.

Kontoväljavõttest on näha kroonikonto lõppsaldo ja eurokonto algsaldo ning kasutatud vahetuskurss. Kõik tehingud alates €-päevast kajastatakse eurodes.

Kui laen on võetud kroonides, siis muudab pank kroonisummad automaatselt eurodeks ning nüüd edaspidi toimuvad laenu tagasimaksed eurodes. Säästuhoiusel või tähtajalisel hoiusel olevad kroonid konverteeritakse eurodeks tasuta. Uusi säästumakseid saab teha eurodes. Säästu- ja investeerimistoodete lepingute tingimused ei muutu, näiteks tähtajaliste kroonihoiuste intressimäär kehtib kuni hoiustamistähtaja lõpuni.

Lepingu pooled võivad tingimusi omavahelise kokkuleppe alusel loomulikult muuta. Küsimuste korral tuleb pöörduda oma panga poole.

Kaart on parim ostude eest tasumise vahend

Alates €-päevast tasutakse kõik arved ja muud maksed eurodes.

Kodumaised maksed eurodes

Alates €-päevast tasutakse kõik sularahata arved ja muud maksed eurodes.

Eurodes tavamaksed Euroopa majanduspiirkonna riikidesse on alates €-päevast sama teenustasuga nagu riigisisesed maksed.

Euroala siseseid makseid käsitletakse sisemaksetena ning krooniaegne piiriüleste ja riigisiseste maksete eristamine kaob.

Otsekorraldus- ja püsimaksete summasid ja limiite ei pidanud ise muutma, sest seda tegi pank automaatselt.

Kodumaisteks euromakseteks saab alates €-päevast kasutada nii riigisisest kontonumbrit, kui ka rahvusvahelist kontonumbrit ehk IBANi.

Eesti kroonides tšekkide vastu väljastatakse alates €-päevast eurosid.

 

Tagasi...