Konverteerimisnõuded ja ümardamisreeglid

Muudetud: 30.09.2010

•        Kroonide konverteerimine eurodeks on lihtne. Kroonisummad jagatakse ametliku kursiga ja tulemus ümardatakse 1 eurosendi täpsusega kolmanda koha alusel pärast koma.

•        Ümberarvestatud hindadel on tavaliselt rohkem kui kaks kümnendkohta, seetõttu tuleb summad ümardada üles- või allapoole. Üksnes lõppsummasid saab ümardada üles- või allapoole lähima sendini, vaheümardamised ei ole lubatud.

•        Ümardatakse kolmanda koha alusel pärast koma. Kui kolmas koht pärast koma on 5 või suurem, ümardatakse hind ülespoole (järgmise eurosendini). Kui kolmas koht pärast koma on 4 või väiksem, jäätakse teisel kohal olev number muutmata.

 •        Teenuse müügihinna arvutamise aluseks olevate tariifide ümberarvestamisel eurodesse ei pea neid ümardama ühe eurosendi täpsuseni, vaid tuleb lähtuda põhimõttest, et euro kasutuselevõtt ei mõjutaks tarbijate lepingukohustusi ega tõstaks teenuse eest tasutavat hinda.

•        Kroonide konverteerimisel väljaspool euroala kasutatavaks vääringuks, näiteks USA dollariteks või Suurbritannia naelteks, arvestatakse summa kõigepealt ümber eurosummaks, mida saab ümardada kolmanda kümnendkohani. Alles seejärel arvestatakse eurosumma ümber soovitud vääringusse.

 

Konverteerimise näide

Vahetuskurss: 1 euro = 15,6466 krooni

 

Summa Eesti kroonides

Summa eurodes pärast konverteerimist

Summa eurodes ümardatult

50,00

3,19558

3,20

179,50

11,47214

11,47

1110,90

70,99945

71,00

 

 

Tagasi...