Rahandusministeeriumis autasustati laste euroteemalise essee- ja joonistuskonkursi võitjaid

25. jaanuaril autasustati rahandusministeeriumis euroteemalise essee- ja joonistuskonkursi „Mis mulle euro juures meeldib?“ võitjaid.
26. 01. 2011
 

Auhindu andsid üle rahandusminister Jürgen Ligi ja UNICEF-Eesti tegevjuht Toomas Palu.

Möödunud aasta detsembris rahandusministeeriumi, UNICEFi, Eesti Panga ning Eesti Olümpiakomitee koostöös toimunud konkursile oodati kõigilt osalejatelt individuaalseid töid euroteemaliste esseede vormis pealkirjaga „Mis minule euro juures meeldib?“.

Tööde hindamine toimus kolmes vanusegrupis: lasteaed – 5. klass; 6. – 9. klass ning 10. – 12. klass. Kõige noorema vanusegrupi esindajad võisid esitada oma töö ka joonistuse formaadis. Konkursile laekus kokku 523 tööd, millest ligi pooled olid kõige noorema vanuserühma tehtud joonistused.

Konkursi eesmärk oli kutsuda noori üles avaldama oma mõtteid euroga seotud teemadel ja seeläbi tõsta nende teadlikkust euroga seonduvast.

Žüriisse kuulusid rahandusminister Jürgen Ligi, rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak, UNICEF-Eesti tegevjuht Toomas Palu, Eesti Panga rahvusvaheliste ja avalike suhete osakonna juhataja Katrin Kask ning olümpiavõitja Jaak Uudmäe, kes valisid välja igast vanuserühmast kolm parimat tööd.

Vanuserühmas lasteaed kuni 5. klass osutusid parimateks Patrick Laansalu Krootuse põhikoolist, Iris Pook Põltsamaa lasteaiast ning Mari ja Elo Elmers Pelgulinna gümnaasiumist.

6.-9. klassi õpilastest kuulutati parimaks Merili Viksi Valga gümnaasiumist, Merilin Villemsi Tartu Kivilinna gümnaasiumist ja Kerli Tali Tartu Kivilinna gümnaasiumist.

Liisi Olesk Tapa gümnaasiumist, Anett Numa Põlva ühisgümnaasiumist ja Aleksandr Galaktionov Tallinna Tõnismäe reaalkoolist olid võidukad 10.–12. klasside õpilaste seas.

Võitjad said auhindadeks rahandusministeeriumi ja UNICEFi meeneid ja raamatud ning 10 – krooniste meenekomplektid. Tartu Kivilinna Gümnaasiumi 6. klass kui kõige suurema osalusaktiivsusega kollektiiv sai auhinnaks klassiekskursiooni Eesti Panga muuseumisse.


Foto võitjatest leiab ministeeriumi kodulehelt.

 

Rainer Laurits
Rahandusministeerium
Avalike suhete osakond
Tel: 611 3035
Mobiil: 55 610 991
E-post: rainer.laurits@fin.ee