Tarbijakaitseameti tähelepanekud euro esimesel viiel päeval

Selle aasta esimese viie päevaga on tarbijakaitseametisse seoses euro tulekuga pöördutud kokku 244-l korral.
7. 01. 2011
 

Ameti infotelefonidele 1330 ja 6 201 707 on helistatud 187-l korral ning kirjalikke järelepäringuid tehti 57. Peamiselt küsisid tarbijad ja ettevõtjad eurohindade avaldamise, ümardamise, raha tagasiandmise ning eurodega arveldamise kohta. Samas on tarbijakaitseamet saanud ka mitmeid vihjeid hinnatõusude kohta, mida on seostatud euro tulekuga. 2011. aasta esimese viie päevaga on tarbijakaitseamet eurohindadega seonduvalt teinud 128 kontrolli. Rikkumistega ettevõtteid avastati 31 (eurohindade osaline puudumine, valesti ümardamine jms).

Tarbijakaitseamet juhib tähelepanu viimastel päevadel palju küsimusi tekitanud ümardamisreeglitele.

Käesoleva aasta 30. juunini peab euro hinna kõrval olema avaldatud ka kroonihind, mille puhul tuleb arvestada kurssi 15,6466 ja ümardamisreegleid ehk hind ümardatakse ühe sendi täpsuseni kolmanda komakoha järgi. Kui kolmas koht pärast koma on 5 või suurem number, ümardatakse teisel kohal olev number ühe võrra ülespoole.

Näide:

6.10 : 15,6466 = 0,38986…= 0.39 €

49.90 : 15,6466 = 3,189191… = 3.19 €

264.50 : 15,6466 = 16,90463103….. = 16.90 €

Kui hind on ümardatud kuidagi teisiti, on tegemist rikkumisega ja sellest tuleks teavitada tarbijakaitseametit.

Samuti juhib tarbijakaitseamet tähelepanu sellele, et hinna kahes vääringus avaldamise juhendi kohaselt on ühikuhinna avaldamise osas ühelt vääringult teisele ülemineku perioodiks kehtestatud ajaperiood 2 kuud (01.01.2010 – 28.02.2010). Tarbijakaitseameti hinnangul oleks soovitav, et sarnaselt ühikuhindadega oleksid ka muud hinnad kauplustes hiljemalt 01.03.2011.a. kujundatud ühtmoodi eurodes ning ümber arvutatud kroonidesse.

Kõige muu hulgas on palju segadust tekitanud ka nn topeltkonverteerimisest tulenevad hinnaerinevused. Kui toode, mis varem maksis 5,50 krooni (0,35 eur) on uue hinnasildiga 0,35 eur (5,48 kr), siis tegemist ei ole rikkumisega, vaid ebatäpsusega, mis tuleneb nn matemaatilisest topeltkonverteerimisest. Kui konverteerida krooni hind eurodesse ja see hind omakorda konverteerida tagasi kroonidesse, kasutades selleks keskkurssi (15,6466), siis tulemus ei saagi tulla sama.

 

Näide:

Leib                                   Leib

5,50 krooni                        0,35 eur

0,35 eur                             5,48 krooni

Sama põhimõte kehtib kõikide toodete ja teenuste hindadele ja hinnakirjadele.

Viimastel päevadel on tehtud rohkelt ka vihjeid erinevate hinnatõusude kohta, mida seostatakse euro tulekuga.  Sinkohal on paslik meelde tuletada, et hinnakujundus on Eestis vaba välja arvatud teenuste puhul, mis nõuavad tururegulaatori kooskõlastust (vesi, elekter, gaas jm). Teiste toodete ja teenuste hinna paneb paika nõudluse ja pakkumise suhe, teisisõnu on  ettevõtjal õigus hindasid ise kujundada ja mis kõige olulisem - tarbijal valida, kas ostab sellelt ettevõttelt või mitte. Siinkohal tuleb tänada meediat hinnatõusuilmingute aktiivse kajastamise eest, sest vaid sellisel moel tekib tarbijates arusaam, millised ettevõtted üritavad eurole üleminekut hinnatõusuks ära kasutada ning millised mitte.

Hindasid põhjendamatult tõsta ei tohi need, kes on liitunud Ausa Hinnastamise Leppega (AHK). Kui AHK-ga liitunu on tõstnud põhjendamata hinda, siis on tegemist ebaausa kauplemisvõtte kasutamisega ja see on karistatav tulenevalt tarbijakaitseseadusest.

Tänaseks on enamik vihjed aga nende ettevõtete kohta, kes ei ole liitunud Ausa Hinnastamise Leppega. Nende osas, kes on liitunud on amet alustanud menetlust.

Tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste Ausa Hinnastamise Leppest „See on suurim ettevõtjate vabatahtlik hea tahte avaldus ning märkimisväärne on, et sellega on liitunud juba üle 500 ettevõtte, kokku üle 2000 müügikoha. Ettevõtted, keda amet seni kontrollinud on, ei ole hindasid eurole ülemineku valguses tõstnud. Milliseks kujuneb olukord aga peale pooleliolevate menetluste lõppu,  selgub mõne aja pärast“.

 

Lisainfo:

Hanna Turetski

Tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja

53 308076, 6201 706