Eurole ülemineku asjatundjate komisjon tegi ettepaneku eurole ülemineku plaani muutmiseks

Täna, 14.septembril toimunud asjatundjate komisjon otsustas esitada valitsusele kinnitamiseks europlaani muudatused.
17. 09. 2010
 

Muudatustest on olulisimad Eesti Posti rolli selgitamine rahavahetusel ning paralleelkäibeperioodil sularaha automaatides kasutatavate rahatähtede struktuuri täpsustamine. Uue sõnastuse kohaselt võivad pangad sularahaautomaatides kasutada 5-, 10-, 20- ja 50-euroseid rahatähti ning täpsema valiku teeb iga pank ise. Seejuures on enamus kommertspankadest juba teatanud kavatsusest kasutada ka 5-euroseid.

„Tõenäoliselt on tegemist viimase eurole ülemineku plaani muudatusega. Eurole üleminek on lähedal ning põhimõttelisi muudatusi enam plaanis ei ole. Edaspidi on kavas jooksvalt kerkivad küsimused praktiliste juhtumite kohta lahendada ATK/RM soovitustega, mis avaldatakse sobival viisil ja kindlasti euroveebis,” sõnas komisjoni esimees Tea Varrak.

Komisjon tõdes, et tehnilised ettevalmistused on jõudmas lõpusirgele. Riigi infosüsteemidest on euro tarbeks veel kohandamisel Maksu- ja Tolliameti, Siseministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi infosüsteemid, mis on 1.novembri 2010. a valmimise graafikus. Õigusliku poole pealt on vastu võetud eurost tingitud valitsuse määruste muutmise koondmäärus ning septembri lõpuks peaksid valmima ka viimased ministrite määruste muudatused.

Järgmine asjatundjate komisjon toimub 12. oktoobril.

 

    Katrin Reimann

    Rahandusministeerium

    Avalike suhete osakond

    tel 611 3049

    GSM 53 030 146

    E-post: katrin.reimann@fin.ee