Eesti üleminek eurole on läinud ladusalt

Euro kasutuselevõtt Eestis kulgeb plaanipäraselt.
6. 01. 2011
 

Olulise verstapostini jõuti kolmapäeva, 5. jaanuari õhtuks, kui kauplustes tehti üle poolte (54%) sularahaostudest ainult eurodes. Peaaegu kõik tarbijaid said ka vahetusraha tagasi vääringus, mida nad nüüd jagavad ligikaudu 330 miljoni eurooplasega. Pankades ja jaekaubanduses ei ole täheldatud suuremaid probleeme.

Eesti võttis euro kasutusele 1. jaanuaril, olles seega 17. euroalaga liitunud liikmesriik. Üleminek uuele vääringule kulgeb tõrgeteta. Euro kasutuselevõtu viienda päeva lõpuks tegi 54% klientidest sularahaoste ainult eurodes ning peaaegu kõik (96%) said ka vahetusraha tagasi uues vääringus. Ka eestlaste rahakotis on eurod nüüd ülekaalus: rohkem kui pooled küsitletud kodanikest ütlesid, et nad kasutavad sularahana enamasti eurot (54% inimestest olid taskus ainult või enamasti euro pangatähed ning 68% ainult või enamasti euromündid). Ligikaudu üks kolmandik vastanutest ütles, et neil on rahakotis ainult eurod (31%-l paberraha ja 35%-l mündid).

Jaekaubandus on ülemineku ja kahe vääringu paralleelkasutusega hästi toime tulnud ning paljudes teeninduskohtades on selleks kassadesse palgatud lisatööjõudu.  Kõige suurema surve all on pankadest ja postkontoritest eemal asuvad maapiirkondade väikepoed, kuna elanikud kasutavad poes käimist võimalusena oma kroonid eurodeks vahetada.

Enamik panku ja postkontoreid osutasid sularahateenuseid ka nädalavahetusel. Alates esmaspäevast tõusis sularahatehingute arv märgatavalt, eelkõige seoses eile, 5. jaanuaril toimunud esimeste pensionimaksetega, mis paratamatult tekitasid mõningaid probleeme ning järjekordi.

Ka sularahaautomaadid olid kõikjal töökorras, kuigi raha võeti välja tavalisest tunduvalt rohkem. Eurode transportimine pankadesse ja kauplustusse ning kroonide tagastamine keskpanka sujus samuti probleemideta.

Eesti Tarbijakaitseamet kontrollib iga päev, kas ettevõtted peavad kinni eurole ülemineku reeglitest ning esitavad kaupade hinnad eurodes ametliku kursi alusel, milleks on 15,6466.

Euro ja krooni paralleelkäibe perioodil viib Euroopa Komisjon Eestis läbi mitu Eurobaromeetri kiir-uuringut nädalas. Tulemused, mis kohe järgmisel päeval avalikustatakse, leiab: http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/estonia_euro_en.htm.

Eesti riiklik veebileht eurole ülemineku kohta.
Lisateavet euro kohta.
Pressiteate täistekst.


Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
Avalikkussuhete osakond
Telefon: 626 4400; 522 7115