Eestlased teevad viimaseid kroonioste

Eesti üleminek eurole on lõppjärgus. Nelja päeva pärast kaotab kroon kehtivuse ametliku vääringuna: suur enamus sularahaostudest (80%) tehakse juba eurodes ja ka tagasiantav raha on peaaegu täielikult (97%) uues vääringus.
11. 01. 2011
 

Üleminekuga seotud tehingute tipphetk on möödas ning sularahaautomaatidest ning rahavahetuspunktidest välja võetava raha kogus vähenemas. Pangad, postkontorid ja jaemüüjad on ülemineku ning kahe vääringu paralleelkasutusega hästi toime tulnud.

Üleminek eurole on sujunud igati hästi ning jõuab lõppjärku reedel, mil kroon on viimast päeva kasutusel ametliku vääringuna. Esmaspäeva, 10. jaanuari õhtuks tehti 80% sularahaostudest ainult eurodes. Peaaegu kõik kliendid (97%) said raha tagasi uues vääringus, mis näitab et Eesti jaemüügisektor on euro sularahaga hästi varustatud ning suudab raha eurodes tagasi anda.

Eestlased on uue rahaga harjumas ning eilseks oli 60% tarbijatest sularahaostude tegemisel täielikult eurole üle läinud, st hoidsid rahakotis ainult eurosid ning ka maksid ainult uues rahas.

Lisaks ületas käibel olevate eurode kogusumma eile kroonide sama näitaja.

Iga viies küsitletu võttis eile pangast, postkontorist või sularahaautomaadist eurosid ning valdav enamik vastas, et mingeid probleeme ei olnud. Eelmise nädala viimastest tööpäevadest saadik on sularaha väljavõtmine ja vahetamine pankades ja postkontorites vähenema hakanud ning seegi näitab, et üleminekuga seotud sularahatehingute tipphetk on möödas.

Ka jaemüügisektor on uue raha kasutuselevõtu ning kahe vääringu paralleelkasutusega hästi hakkama saanud.

Eesti Tarbijakaitseamet kontrollib iga päev, kas ettevõtted peavad kinni eurole ülemineku reeglitest ning esitavad kaupade hinnad eurodes ametliku kursi alusel, milleks on 15,6466.  Küsimusi on Tarbijakaitseametile laekunud suhteliselt vähe ning nende teemaks on üldjuhul hindade näitamine eurodes ning ümardamisreeglite kohaldamine.

Lisainfo euro kasutuselevõtu kohta Eestis ja arvamusküsitluse terviktekst:

http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/estonia_euro_en.htm

Eesti riiklik veebileht eurole ülemineku kohta:

http://euro.eesti.ee/EU/Prod/Euroveeb/Main_Page/index.jsp

Lisateavet euro kohta:

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm