Algas õpilastööde konkurss: Rahavahetused Eesti ajaloos

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts, Rahandusministeerium, Finantsinspektsiooni tarbijaveeb minuraha.ee kuulutavad välja õpilaste uurimistööde konkursi "Rahavahetused Eesti ajaloos". Tööde esitamise tähtaeg on 10. aprill.
18. 01. 2011
 

Eesti elanikud on 20. sajandil elanud üle mitmeid rahareforme ja –vahetusi. Vanema generatsiooni esindajate jaoks oli 1. jaanuaril 2011 toimunud eurole üleminek mitmes kord elu jooksul uue vääringuga harjuda. Tänaste gümnasistide elus on see aga esimene rahavahetus. Jäädvustamaks vanavanemate mälestusi ja tänast üleminekut, kutsume õpilasi koostama uurimistöid, mis kirjeldaksid rahareforme alates Eesti Vabariigi sünnist 1918. aastal ning võrdleksid seda üleminekuga eurole.

Uurimustöö tegemiseks võib intervjueerida oma vanavanemaid või teisi eakaid inimesi. Allikatena võib kasutada ka teemakohast kirjandust, ajakirjandust, arhiivimaterjale, foto- ja videomaterjale.

Lugege täpsemalt tingimuste kohta siit.