Eurostat: Eurole üleminek kergitas Eesti tarbijahinnaindeksit 0,2 kuni 0,3 protsendipunkti

18. mail avaldas Eurostat raporti, mis hindab eurole ülemineku mõju Eesti tarbijahindade harmoneeritud indeksile, teatab Statistikaamet.
6. 06. 2011
 

Tegemist on raportiga, mida Eurostat koostab kõikide euroalaga liitunud riikide kohta vahetult pärast nende liitumist. Eesti liitus euroalaga 1. jaanuaril 2011.

Eurostati esialgse hinnangu kohaselt jäi ajavahemikul detsember 2010 kuni märts 2011 eurole ülemineku mõju Eesti tarbijahindade harmoneeritud indeksile 0,2 ja 0,3 protsendipunkti vahele. See on kooskõlas nii 2002. aastal esimeses laines eurole üle läinud riikide kui ka Sloveenia, Küprose, Malta ja Slovakkia kogemusega.

Eurostat hindas Eesti statistikaameti poolt indeksi tootmiseks kasutatava metoodika vastavaks harmoneeritud indeksile esitatavate nõuetega ning indeksi usaldusväärseks.

Raporti lõpus tõdeb Eurostat, et praktikas ei ole võimalik täpselt hinnata kui suur oleks Eesti tarbijahindade harmoneeritud indeksi muutus olnud, kui eurole üleminekut ei oleks toimunud. Tarbijahindade harmoneeritud indeksit mõjutavad paljud tegurid, mis võivad üksteist võimendada või tasakaalustada või kattuda ülemineku võimaliku mõjuga.

Raportiga on võimalik eesti keeles tutvuda Statistikaamet veebilehel (http://www.stat.ee/hinnad) ja inglise keeles Eurostati veebilehel (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/publications/technical_and_thematic_news_releases).

Täpsem teave:

Viktoria Trasanov
Osakonnajuhataja
Hinna- ja palgastatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9240