Valitsus lõpetas eurole ülemineku asjatundjate komisjoni töö

Valitsus lõpetas eurole ülemineku asjatundjate komisjoni töö
3. 03. 2011
 

Eesti kriteeriumite täitmine leidis kinnitust 2010. aasta kevadel. Aprillis 2010 võeti parlamendis vastu euro kasutusele võtmise seadus, millega loodi vajalik õiguslik alus euro käibele tulekuks ning tehti vajalikud muudatused mitmetes seadustes.

Eesti Pank koostöös krediidiasutuste ja G4S-ga realiseeris edukalt sularahajaotuse ning rahavahetuse plaanid, mille turvalisuse tagamisse andis oma osa siseministeerium.

Laiema avalikkuse euro tulekuks ettevalmistamiseks alustati hindade kahes vääringus näitamist alates 1. juulist 2010, viidi läbi ausa hinnastamise kampaania ning eurole ülemineku praktiliste aspektide tutvustamine erinevate kommunikatsioonikanalite kaudu.

Ulatusliku ettevalmistustöö tulemusel toimus eurole üleminek ilma ühegi olulise tehnilise tõrketa. Avaliku sektori ja erasektori hea koostöö kandis vilja ning eurole üleminek Eestis on saanud nii Euroopa Komisjoni kui ka Euroopa Keskpanga positiivse hinnangu. 

Loe ka: Aruanne euro kasutuselevõtmise kommunikatsioonistrateegia täitmise kohta