Valitsus kinnitas euro kasutuselevõtmisega seotud määruste muutmise eelnõu

Valitsus kinnitas tänasel istungil eelnõu, millega muudetakse 124 Vabariigi Valitsuse määrust, kus viidatakse kroonile, kroonisendile või Eesti Panga valuutakursile. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.
19. 08. 2010
 

Eelnõu eesmärk on muuta Vabariigi Valitsuse määruseid, et Eesti saaks 2011. aasta 1. jaanuarist võtta kasutusele ühisraha euro.

Eelnõus lähtutakse põhimõtetest, et avalik-õiguslike tasude kroonisummad on ümardatud eurodesse allapoole ehk maksjale soodsamas suunas. Samuti on toetused, hüvitised ja stipendiumid ümardatud isikutele soodsamas suunas. Riigiteenistujate palgad ümardatakse matemaatiliselt. Lisaks on eelnõu ettevalmistamisel lähtutud põhimõttest, et nii avaliku- kui erasektori institutsioonid katavad eurole üleminekuga seotud kulutused ise.

Eelnõu ei sisalda muudatusi ühe aastase kehtivusega valitsuse määrustes. Nimetatud määrustes sätestatakse summad eurodes eraldi määrustega 2011. aastaks. Samuti ei muudeta eelnõuga sätteid, mida ei rakendata enam 2011. aasta alguse seisuga.

Ministeeriumid valmistavad ette oma valitsemisala ministri määruste muudatused selle aasta septembris.

 

Livia Vosman

Rahandusministeerium

Avalike suhete osakond

Tel 611 3448

GSM 529 1449

E-post: Livia.Vosman@fin.ee