Hindade kahes vääringus avaldamise nõude vastu eksib järjest vähem ettevõtjaid

Tarbijakaitseamet kontrollis kroonihindade kõrval eurohindade avaldamist oktoobris 557-l korral. 80% kontrollitud ettevõtetest olid nõuded täitnud.
10. 11. 2010
 

Tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste lausus: „Hea meel on tõdeda, et hindade kahes vääringus avaldamise nõude vastu eksib järjest vähem ettevõtjaid, mis näitab, et viimased on hakanud euro tulekuga kaasnevatesse kohustusse tõsisemalt suhtuma. Samuti annab rikkumiste vähenemine lootust, et euro tulekuks on suurem osa ettevõtjaid puudused likvideerinud“.

Rikkumistega ettevõtteid avastati 109 ehk 20% kontrollitutest. Eurohind puudus täielikult 11 ning osaliselt 37 ettevõttes. Vale kursiga olid hinnad arvutatud 14-l juhul ning kõige enam rikkumisi oli seotud valesti ümardamisega – 62-l korral.

Eelmainitud kontrollimiste arv sisaldas 90 järelkontrolli, mille käigus tuvastati, et korda polnud eurohindasid teinud 7 ettevõtet.

Rikkumiste kohta tehti 46 trahviotsust kogusummas 33 970 krooni (156070 krooni alates 01.07.2010)

Kogu perioodi jooksul on amet kontrollinud ca 3210 ettevõtet. Üldise rikkumiste vähenemise arvu taustal on suurimaks probleemiks euro hinna avaldamise asemel tõusnud ümardamisreeglitest mitte kinni pidamine. Kolmandana eksitakse õige eurokursi kasutamisel.

Siinkohal juhib Tarbijakaitseamet kõigi tarbijate tähelepanu asjaolule, et eksimised ümardamisel ja vale kursi kasutamisel võivad näida vähetähtsatena. Ära ei tohi unustada aga fakti, et ühese eurosendi väärtus on 15,6466 eesti senti. Vaid paari euro lisamine hinnale tähendaks hinnatõusu üle kolmekümne krooni.

Sooniste lisas: „Üha lähemale jõuab eurole ülemineku päev ja üha praktilisemaks vajadus mitte ainult teada, vaid ka tunnetada asjade väärtust eurodes. Viimast ennekõike selleks, et vältida ebameeldivaid üllatusi oma tavapärase ostukorvi täitmisel.

Lisaks Tarbijakaitseametile teostas eurohindade avaldamise kontrolli ka Tallinna Linnavalitsus, kes avastas, et kontrollitud 105st ettevõttest rikkus hinna avaldamisega seotud nõudeid koguni 71, mis teeb rikkumise protsendiks 68%. Trahviotsuseid tehti oktoobris 37 kogusummas 16 680 krooni.

Tarbijakaitseamet jätkab eurohindade kontrolli kindlasti ka krooni viimastel kuudel,  paralleelkäibe ajal ning kogu järgmise aasta esimese poolaasta, mil eurohindade kõrval peab olema avaldatud ka kroonihind.

 

Lisainfo:

Hanna Turetski

Tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja
Telefon: 6 201 706, 533 080 76

 

Tarbijakaitseamet
Rahukohtu 2
10130 Tallinn EESTI
Telefon: 6 201 700
Infotelefon: 6 201 707
Faks: 6 201 701
info@tarbijakaitseamet.ee