Hindade kohustusliku kahes vääringus avaldamise esimene nädal näitas, et pooled ettevõtjad ei täida nõudeid.

1. juulist kuni 30. juunini 2011 peavad tarbijale pakutavate kaupade ja teenuste hinnad olema esitatud nii kroonides kui eurodes. Enne euro kasutuselevõttu 1. jaanuaril on eurohindadel vaid informatiivne tähendus.
9. 07. 2010
 

Esimese kahes vääringus hindade avaldamise nädala jooksul kontrollis Tarbijakaitseamet järelevalve korras üle Eesti 190 erinevat kauplust, e-kauplust ning  teenindusettevõtet.  Kontrollimise käigus vaadati hindade esitamist ja selle nõuetest kinnipidamist muuhulgas ka kütusetanklates, pankades, juuksurisalongides, keemilise puhastuse vastuvõttudes ning toitlustusasutustes  jms.

Rikkumisi  tuvastati 98 korral ehk 51%.  Viimased seisnesid enamasti eurohindade puudumises või valesti ümardatud hinnas.

Kõikidest kontrollidest 100-l korral kontrolliti e-poode, kes müüvad lastekaupasid, turismiteenuseid, mööblit, tehnikatooteid, raamatuid, kosmeetikat, kontoritarbeid, erootikatooteid jm. Rikkumisi avastati 55-l korral. 39 ettevõtjal puudusid eurohinnad sootuks, ümardamisreeglite vastu eksis 7 ja vale kursiga oli hindasid arvutanud 9 e-poodi. Ülejäänud e-poodidel olid eurohinnad nõuetekohaselt esitatud. Veebipoodide puhul ei pea hind olema iga toote-teenuse juures eraldi, küll aga peab sellisel juhul olemas olema kalkulaator, mis arvutaks kroonihinnale eurodes täpse vaste.

Järelevalve korras käidi kontrollimas Tarbijakaitseamet 80  kaubandus- ja teenindusettevõtet. Rikkumisi avastati 38 korral (47,5%). Enamasti seisnesid rikkumised selles, et eurohindasid polnud jõutud veel lisada ehk siis need puudusid kas osaliselt või täielikult. Oli ka juhuseid, kus hinnad olid arvutatud, võttes aluseks vale kurss või ümardamisreegel. Sellistel juhtudel amet ettevõtetele täiendava tähtaja kõikide puuduste likvideerimiseks ning teeb tähtaja saabumisel järelkontrolli veendumaks, et muudatused on sisse viidud.

Tarbijakaitseameti nõustamistelefonile 6201 707 ja 1330  on eurohindadega  esimese nädala jooksul helistatud 64 korral, samuti on ametisse esitatud 8 hindade kahes vääringus avaldamise kohta käivat kirjalikku järelepärimist.

Tarbijakaitseamet jätkab järgnevatel kuudel intensiivselt eurohindade olemasolu ja esitluse, õige kursi ning ümardamisreeglite järgimise kontrollimist ning nõuete mittetäitjate avalikustamist  ning rikkumiste korral võtab kasutusele sanktsioonid.