Euronäitust külastas kokku üle 67 000 inimese

Neljas Eesti linnas külastas viie kuu jooksul eurot tutvustavat rändnäitust ligikaudu 67 000 inimest.
19. 01. 2011
 

Pühapäeval Rakvere Põhjakeskuses lõppenud väljapanekut külastas ajavahemikul 10. detsember 2010 - 16. jaanuar 2011 hinnanguliselt 17 500 inimest.

Rahandusministeeriumi kantsleri Tea Varraku sõnul täitis euronäitus igati oma eesmärki. „Kaubanduskeskustes välja pandud euronäitus andis inimestele lihtsa ja mugava võimaluse saada euro tulekuga seonduvat teavet. Kindlasti mängisid selle raames läbi viidud seminarid ning väitlused olulist rolli inimeste ja avalikkuse teadlikkuse tõstmisel. Kõik see aitas kaasa Eesti sujuvale eurole üleminekule,“ lausus Varrak.

Esimene euronäitus avati 18. augustil Narvas Astri keskuses  ning viimane lõppes 16. jaanuaril Rakveres. Oktoobris ja novembris oli väljapanek avatud Tallinnas AHHAA keskuses ja Tartus Lõunakeskuses. Kõikide näituste peale kokku jagati inimestele enam kui 15 000 komplekti euro infomaterjale ning vormiti ligikaudu 100 000 euro suveniirmünti.

Euronäituse raames toiminud seminaridel rääkisid  rahandusministeeriumi, Eesti Panga ja Eesti Pangaliidu esindajad eurorahade turvalisusest, igapäevastest pangatoimingutest ning teistest euro kasutuselevõtuga seonduvatest küsimustest. Koostöös Eesti Väitlusseltsiga korraldatud väitlustel diskuteeriti euroga seonduvatel aktuaalsetel teemadel -  majanduskasv, hinnatõus ja euroala jätkusuutlikkus. Samuti olid näitusele kaasatud koolid: õpilased said kohapeal täita neile mõeldud küsimustikke.

Euroopa Komisjoni ja rahandusministeeriumi eestvedamisel läbi viidud  euronäitus käsitles olulisemaid eurot puudutavaid teemasid, tutvustades muu hulgas Euroopa ühisraha ajalugu ja euroalaga liitumise tingimusi. Külastajad said infot euro pangatähtede valmistamise ja turvaelementide kohta. Näitus ning sellega kaasnevad seminarid ja viktoriinid olid osa üleriigilisest teavitusest, millega sooviti suurendada Eesti elanike teadlikkust eurole ülemineku praktilistest aspektidest.

 

Rainer Laurits
Rahandusministeerium
Avalike suhete osakond
Tel: 611 3035
Mobiil: 55 610 991
E-post: rainer.laurits@fin.ee