Euro kasutusele võtmise seadus

Muudetud: 19.05.2011

22. aprillil 2010 võttis riigikogu 81 liikme poolthäälega vastu euro kasutusele võtmise seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on viia Eesti õigusraamistik kooskõlla Euroopa Liidu õigusega, et Eesti 2011. aasta 1. jaanuarist saaks kasutusele võtta ühisraha euro.

Seadus reguleerib Eesti krooni eurodeks vahetamist ja krooni käibelt kõrvaldamist, euro ja krooni paralleelkäivet ning sätestab Eesti kroonilt eurole üleminekuks vajalikud muudatused seadustes. Seadus jõustus Eesti eurole ülemineku päeval.

Lisaks võttis riigikogu vastu ka äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse ning riigilõivuseaduse.

Vaata lähemalt Riigi Teatajast:

Euro kasutusele võtmise seadus

Riigilõivuseadus

Äriseadustik