Eesti konvergentsiprogramm (2010)

Muudetud: 19.05.2011

Euroopa Majandus- ja Rahaliit (European Economic and Monetary Union, EMU) on Euroopa Liidu lahutamatu osa – EMUs osalevad ühel või teisel viisil kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. ELi liikmeks astudes saab riik piiratud õigustega EMU liikmeks (country with derogation), täieõiguslikuks liikmeks saab riik euro kasutusele võttes.

Majandus- ja rahaliit seisab kahel tugisambal. Esimene neist, mis puudutab kõiki liikmesriike, on liikmesmaade majandus- ja eelarvepoliitika kooskõlastamine. Selleks koostavad kõik riigid regulaarselt majandusprogramme (stabiilsus- või konvergentsiprogrammid), mida siis omavahel ja Euroopa Komisjoniga kooskõlastatakse. Programmid on suunatud Maastrichti kriteeriumide täitmisele (kui riik ei ole ühinenud euroalaga) ning stabiilsuse ja kasvu paktis sätestatud eelarvetasakaalu nõuete järgimisele euroala riikide puhul.

EMU teine tugisammas on Euroopa Liidu ühtne rahapoliitika, mida teostavad Euroopa Keskpankade Süsteem ning Euroopa Keskpank. Selle peamine eesmärk on madal inflatsioonitase (hinnastabiilsus).

Eesti konvergentsiprogrammide ja stabiilsusprogrammiga on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel.