Euro kasutuselevõtu aruanne

Muudetud: 19.05.2011

Enne euroalaga liitumist koostas ja avaldas Eesti Pank eurole ülemineku erinevaid aspekte analüüsiva aruande. Kaks korda aastas avaldatud aruandes anti ülevaade Eesti valmisolekust minna üle Euroopa Liidu ühisrahale eurole. Viimane euro kasutuselevõtu aruanne avaldati septembris 2010.

Euro kasutuselevõtu aruanne (september 2010)