Arvamusuuringud

Muudetud: 06.05.2011

 

Uuring

Periood / tähtaeg

Kvalitatiivuuringud 4 sihtrühmas

 

Eesti euorole üleminekuga seotud hoiakud valitud sihtrühmades. Fookusgrupi uuring.SaarPoll. Mai 2010 (.pdf)

EL seire

nov/dets 2009

Euro seire

juuli 2010

september 2010

oktoober 2010

november 2010

detsember  2010

jaanuar 2011

Eurobaromeeter

- Laia avalikkuse hoiakud ja teadlikkus

- Ettevõtjate valmisolek

- Laia avalikkuse hoiakud ja teadlikkus

- paralleelkäibe periood

- järeluuring 

Aruanne sügis 2010 (.pdf) 

http://ec.europa.eu/public_opinion/topics/euro_en.htm