Millistes riikides saab euros maksta?

Muudetud: 15.06.2011

Euroopa Liidu riigid: Belgia, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Austria, Portugal, Soome, Küpros, Malta, Sloveenia, Slovakkia ja Eesti.

Euroopa riigid, kus kasutatakse eurot: Monaco, San Marino ja Vatikani Linnriik, Andorra, Montenegro ja Kosovo.

Ülemeredepartemangud, -territooriumid ja -saared, mis kuuluvad euroala riikidele või on nendega seotud: Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Mayotte, Réunion, Saint-Pierre ja Miquelon ning Prantsuse Antarktilised ja Lõunaalad.

Mitte kõik Euroopa Liitu kuuluvad riigid ei ole eurot kasutusele võtnud

Euroalaga liitumiseks peavad kõik riigid eelnevalt olema liitunud vahetuskursimehhanismiga ERM2, kus nad peavad osalema vähemalt kaks aastat. Seejärel hinnatakse riikide majanduse ja õiguskeskkonna vastavust euroala nõuetele. Peale seitsmeteistkümne euroala riigi on praegu veel kolm Euroopa Liidu riiki ERM2 liikmed. Lisaks plaanib mitu riiki ERM2ga ühinemist. Seega võib euroala lähema viie aasta jooksul veelgi laieneda. Suurbritannial ja Taanil on õigus eurot kasutusele mitte võtta, teised ELi riigid on kohustatud euro käibele võtma.

Kas Eestis saab veel vahetada ümber Saksa marku, Soome marku ja Prantsuse franke?

Euro käibeletulekuga Euroopa majandus- ja rahaliidu (EMU) liikmesriikides 2002. aasta alguses kadusid käibelt ka nende riikide endised omavaluutad. Eesti Pangal ei ole täielikku ülevaadet selle kohta, milliseid valuutasid kommertspangad või valuutavahetuspunktid vahetavad. Täpsema info saamiseks tuleb pöörduda konkreetsesse panka või valuutavahetuspunkti.

Kui pangad või valuutavahetuspunktid ei vaheta EMU liikmesriikide endiseid valuutasid, võite alati abipalvega pöörduda selle riigi keskpanga poole, mille raha soovite vahetada. Alljärgnevast tabelist leiate EMU liikmesmaade endiste omavaluutade vahetamise tähtajad riikide kaupa.

Endiste omavaluutade vahetus

Keskpank

Pangatähed kuni:

Mündid kuni:

Belgia

Piiramatu aeg

31.12.2004

Saksamaa

Piiramatu aeg

Piiramatu aeg

Kreeka

01.03.2012

01.03.2004

Hispaania

Piiramatu aeg

Piiramatu aeg

Prantsusmaa

17.02.2012

17.02.2005

Iirimaa

Piiramatu aeg

Piiramatu aeg

Itaalia

29.02.2012

29.02.2012

Luksemburg

Piiramatu aeg

31.12.2004

Holland*

01.01.2032

01.01.2007

Austria

Piiramatu aeg

Piiramatu aeg

Portugal

28.02.2022

31.12.2002

Soome

29.02.2012

29.02.2012

Küpros

31.12.2017

31.12.2009

Malta

31.01.2018

01.02.2010

Sloveenia

Piiramatu aeg

31.12.2016

Slovakkia

Piiramatu aeg

31.12.2013

Eesti

Piiramatu aeg

Piiramatu aeg

* Hollandi kuldnaid (rahatähed ja mündid) vahetab Hollandi keskpank ümber tingimusel, et need ei ole omandatud äritegevuse raames peale 27.01.2002. Lisainfot saab Hollandi keskpanga kodulehelt.