Hindade ümberarvestamise reeglid ja näited

Muudetud: 05.05.2011

Hindade kahes vääringus näitamine on kohustuslik 1. juulist 2010 kuni 30. juunini 2011.

Hindade avaldamine kahes vääringus aitab tarbijatel hindu võrrelda. Kuus kuud enne ja pärast €-päeva on jaekaupmehed kohustatud müügikohas käsitsi või trükituna avaldatud hinnad esitama kroonides ja eurodes, kasutades konverteerimiseks keskkurssi 1 euro = 15,6466 krooni.

Kaupmeestel soovitatakse hinnad avaldada kahes vääringus võimalikult paljudes kohtades: veebilehel, reklaammaterjalides, kataloogides, arvete ja ostutšekkide lõppsummas. Maksesumma avaldamine kahes vääringus oli eriti oluline enne €-päeva, et vältida olukorda, kus klient arvutab ise ebatäpse kursi järgi maksesumma eurodes.

Ümardamine on kohustuslik vähemalt ühe eurosendi täpsusega ja ümardada tuleb kolmanda koha järgi pärast koma. Hinda võib näidata ka alla ühe eurosendi (nt 0,008 eurot), mis võimaldab odavamate teenusetariifide puhul vältida ümardamisest tingitud hinnatõusu.

Näide.

Kui soovite arvestada eurodesse näiteks 264,50 krooni, tuleb teostada jagamistehe:

264,50 krooni : 15,6466 = 16,90463104 eurot

Seejärel tuleb saadud summa arvestada ühe eurosendi täpsuseks, võttes arvesse vaid kolmandat komakohta 16,90463104.

Kui kolmas koht pärast koma on 4 või väiksem number, ümardatakse ümberarvestatud väärtus allapoole. Seega on ümardamistulemus ühe sendi täpsusega selle näite korral 16,90 eurot.

 

Kuidas kirjutada eurot?

Euroopa Liidu rahaühikut võib kirjutada sõnaga „euro“ ja võib kasutada tähist . Valuutade rahvusvahelised lühendid, nagu näiteks EUR, USD, SEK, EEK, eestikeelsesse teksti ei sobi ning „eurid” ja „eegud” jäägu üldse kõnekeelde.

Seega, miski maksab 10 eurot või 10 € (mitte: 10 EUR). Sendi lühend on s (kirjutatakse ilma punktita), nagu on olnud ka meie oma sendil. Praegusel üleminekuajal võib vajaduse korral täpsustada, kas sent on eurosent (mitte: eurocent) või kroonisent.

Kui summa järel on sõna „euro” või tähis €, sobib sendid eraldada komaga, näiteks 9,52 eurot ~ 9,52 € (nii on ka standardis EVS 8:2008). Kui rahaühikut nimetatud pole, võib kirjutada kas komaga või punktiga, nt hind on 9,52 ~ hind on 9.52. See soovitus kehtib ka arve, hinnakirja, tabeli jms kohta, kus rahaühikut iga summa juures eraldi ei näidata.

Punktiga kirjutamine on olnud tavaks ka siis, kui rahaühiku lühend või tähis on summa ees, näiteks hinnasiltidel kr 52.–, kr 52.14, € 9.52. Jooksvas tekstis on aga loomulik märkimisviis selline, kus rahaühik on summa järel. Suuremate summade korral on tekstis mõistlik võtta abiks sõna „sent” või selle lühend s, näiteks 19 346 eurot 25 senti ~ 19 346 € 25 s.

Allikas: Keelenõuanne