Kroonide ümbervahetamine eurodeks

Muudetud: 02.06.2011

Sularahavahetus

Ametlikud rahavahetuskohad olid pangakontorid, sularahaautomaadid, jaekaubandus ja Eesti Posti postkontorid. Kõikjal kasutati kroonidest eurodeks ümberarvestamisel vaid keskkurssi 1 euro = 15,6466 krooni, mille Euroopa Liidu Nõukogu kinnitas 13. juulil 2010. Samuti toimus ja toimub rahavahetus teenustasuta.

2011. aastal kõrvaldatakse krooni sularaha käibelt pangakontorite kaudu. Alates 2012. aastast vahetab kroone eurodeks Eesti Pank.

Pangad:

  • 2010. aasta detsembris vahetasid pangad kroone eurodeks (ja mitte vastupidi) eraisikutele.
  • Kuus kuud pärast €-päeva ehk 30. juunini vahetavad kroone eurodeks kõik sularahateenuseid osutavad pangakontorid.
  • 2011. aasta juulist kuni aasta lõpuni jätkavad pangad nimetatud teenuse osutamist piiratud kontorivõrgus.
  • Alates 2012. aastast vahetab kroone eurodeks Eesti Pank tähtajatult, keskkursiga ja piiramatus koguses.

Sularahaautomaadid. Sularahaautomaadid olid põhiliseks kanaliks euro käibelelaskmisel. Nende ümberhäälestamisel lähtuti sellest, et kõik automaadid väljastaksid ainult europangatähti hiljemalt 48 tunni jooksul alates €-päevast. Kahenädalase krooni ja euro paralleelkäibe ajal võisid pangad sularahaautomaatides kasutada 5-, 10-, 20- ja 50-euroseid pangatähti. Täpsema valiku tegi iga pank ise.

Jaekaubandus. Pärast €-päeva sai kroonides maksta veel kahe nädala jooksul kuni 14. jaanuarini 2011. Paralleelkäibe ajal sai kõigis kauplustes ja teenindusasutustes maksta nii eurodes kui ka kroonides. Vahetusraha anti üldjuhul tagasi eurodes.

Eesti Posti postkontorid. Koostöös postipangaga oli võimalik neis asulates, kus puudus pangakontor, vahetada kroone eurodeks Eesti Posti postkontorites. Sularaha vahetati kahe nädala jooksul alates €-päevast ehk kogu paralleelkäibe jooksul. Päevas vahetati ühele inimesele kuni 1000 euro väärtuses sularaha.

Teiste euroalariikide keskpangad. Teiste euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpangad vahetasid Eesti krooni pangatähti eurodeks pariteedi järgi teenustasuta 1. jaanuarist kuni 28. veebruarini 2011. Päevalimiit osapoole ja tehingu kohta oli 1000 eurot.

 

Müntide kogumise kampaania

Kroonimüntide kokkukogumiseks korraldati oktoobrist novembrini 2010 eraldi kampaania. Eesmärk oli anda elanikele võimalus tuua enne €-päeva oma kroonimündid kommertspanka tavapärasest lihtsamas korras. Klientide kiiremaks teenindamiseks soetasid pangad hulga uusi iseteenindavaid mündilugemismasinaid.

Alates 1. jaanuarist 2011 on nii mündimasinad kui ka sularaha sissemakse automaadid europõhised. Kroonimüntide vahetamine eurode vastu jätkub pangatellerite vahendusel kõigis pangakontorites 30. juunini 2011 ja piiratud kontorivõrgus 2011. aasta lõpuni ning seejärel Eesti Pangas igavesti.

Müntide vahetamisel suuremates kogustes ja pangakontole paigutamisel on pangad kehtestanud teenustasud, mille kohta leiab täpsemat infot pankade kodulehtedelt.

 

Kõik pangakontod arvutati ümber keskkursi järgi

Pangaklientidele ei kaasnenud euro tulekuga mingeid lisakohustusi. Kontodel olevad Eesti kroonid muudeti €-päeva saabudes automaatselt eurodeks ning seda keskkursiga ja teenustasuta. Euro saabumisel jäid kehtima kõik kliendi ja panga vahelised kokkulepped.

Vt täpsemalt pangateenuste kohta Euroveebist siin.

 

Mündiautomaadid

Parkimisautomaatide, kasiinode ja teiste sularaha aktsepteerivate automaatide kohta ei võetud vastu eraldi õigusakte seoses eurole üleminekuga. Kuna alates paralleelkäibe lõpust on ainuke seaduslik maksevahend Eestis euro, pidid kõik sularahaautomaadid olema eurole üle viidud paralleelkäibe lõpuks.