Tarbijakaitse

Muudetud: 06.06.2011

Alates 1. juulist 2010 kuni 30. juunini 2011 peavad kaupmehed hindu näitama nii kroonides kui ka eurodes. Selle kohta enam levinud küsimustele leiate vastused siit: Hinnad kroonides ja eurodes.

Eurole üleminek ei too kaasa märkimisväärset hinnatõusu

Euroalaga liitunud riikide kogemuse põhjal võib öelda, et euro kasutuselevõtt ei too kaasa märkimisväärset hinnatõusu. Eurole ülemineku mõju on lühiajaline ning ligikaudu 0,1–0,3 protsendipunkti.

18. mail 2011 avaldatud Eurostati raporti kohaselt jäi ajavahemikul detsember 2010 kuni märts 2011 eurole ülemineku mõju Eesti tarbijahindade harmoneeritud indeksile 0,2 ja 0,3 protsendipunkti vahele. Raportiga on võimalik tutvuda Eesti Statistikaameti kodulehel.

Riigi meetmed hinnatõususurve vähendamiseks

Riik on hinnatõususurve vähendamiseks võtnud mitmeid meetmeid. Näiteks kehtestas valitsus täpsed hindade ümberarvutamise ja ümardamise reeglid ning jaekaupmehed pidid hinnad avaldama kroonides ja eurodes juba enne euro kasutuselevõttu. Eesmärk oli anda inimestele aega harjuda euro kui uue rahaühikuga ning vältida võimalikke väärarusaamu, mis võivad tekkida hindade arvväärtuste muutusest.

Et hoida ära lisainflatsiooni, ümardas valitsus riiklikud maksud, tasud ja lõivud maksumaksjatele ja riiklike toetuste saajatele soodsamas suunas. Riik andis nii kaupmeestele eeskuju, järgimaks häid tavasid hindade konverteerimisel kroonidest eurodeks.

Lisaks jälgitakse hinnataseme muutusi enne ja pärast euro kasutuselevõttu. Eesmärk on avalikkust hinnamuutustest teavitada ning ettevõtjaid distsiplineerida.

Hinnavaatluse tulemustest teavitatakse avalikkust ajakirjanduse kaudu. Protsessi kaasatakse vabatahtlikud tarbijaühendused, Tarbijakaitseamet, Statistikaamet ja Eesti Konjunktuuriinstituut.

Hinnavõrdlused hõlmavad enamtarbitavaid toidukaupu, odavamaid esmatarbekaupu ja enamkasutatavaid teenuseid.

Kui hinnad ei ole esitatud kehtiva keskkursi järgi, tuleb sellest teavitada kohe kauplejat ning lahendada probleem kohapeal. Ostjal on õigus nõuda ostu eest tasumist ametlikult kehtiva keskkursi järgi. Probleemidest saab teatada ka Tarbijakaitseametit telefonil 1330 või 620 1707.

Vaata lisaks Tarbijakaitseameti veebilehelt: http://www.tka.riik.ee/euronou/

Vaata lisaks ka temaatilisi ettekandeid Euroveebis:

20100407_H.Turetski. Eurotsooniga liitumine ja tarbijakaitseameti tegevus

20100503_M.Kompus_Hindade kahes vääringus avaldamise kohustusest

20100503_H.Turetski TKA Pressibriifing

20100714_S.Raie_aus_hinnastamine