Sotsiaalkindlustuse põhiküsimused

Muudetud: 25.07.2011

Pensionid, toetused ja hüvitised ei vähene

Alates 1. jaanuarist 2011 laekuvad inimeste pangakontodele toetused, hüvitised ja pensionid eurodes. Pensionide, toetuste ja hüvitiste ümberarvutused tehti detsembris 2010. Ükski pension, toetus ega hüvitis seeläbi ei vähenenud. Samuti ei muutunud pensionide-toetuste-hüvitiste saamise tingimused ja kord. Samaks jäi nii pensioni kui ka toetuse rahaline väärtus, muutus üksnes valuuta ehk kroonide asemel saab need eurodes.

Lisainfot penisonide, toetuste ja hüvitiste kohta saab elukohajärgsest pensioniametist või sotsiaalkindlustusameti infotelefonidel 16106, 744 8300, 357 9021, 664 0126 või e-posti aadressil ska@ensib.ee.

Vaata ka infobrošüüre:

Peretoetused

Sotsiaaltoetused puudega inimestele

Pensionäride voldik

 Lisainfo: Sotsiaalministeeriumi veebilehelt