Pangateenused

Muudetud: 25.07.2011

Pangad tegid kõik eurole üleminekuga seotud konverteerimised teenustasuta

Alates 1. jaanuarist 2011 on kõik pangateenused europõhised. Kontod, laenud ja muud teenused arvestati teenustasuta automaatselt eurodesse. Kõik tehingud, mis on tehtud alates 1. jaanuarist 2011, kajastatakse eurodes. Ka tuleviku kuupäevaga ja lepingulised kroonimaksed konverteeriti pankades keskkursi alusel enne nende teostamist eurodesse. Otsekorraldus- ja püsimaksete summasid ja limiite ei pidanud kliendid ise muutma, seda tegid pangad automaatselt.

Olemasolevad lepingud jäid kehtima, sest lepingutes olevad kroonisummad konverteerisid pangad keskkursi alusel automaatselt eurodesse. Kõik laenu tagasimaksed toimuvad ainult eurodes.  Laenuintressimäärad ja muud tingimused eurole üleminekul ei muutunud.

Ka pangakontodel, säästu- ja tähtajalistel hoiustel olevad summad arvutati automaatselt ümber eurodesse. Olemasolevate säästu- ja investeerimistoodete lepingute tingimused ei muutunud.

Eurole üleminek ei mõjutanud pankades hoitavaid valuutahoiuseid. Eurodeks arvutati ümber vaid Eesti kroonides olevad hoiused.

Kodumaised maksed eurodes ja IBAN

Kodumaiste euromaksete tegemiseks saab jätkuvalt kasutada nii riigisisest kontonumbrit kui ka rahvusvahelist kontonumbrit ehk IBAN-it. Euroopa Liidu riikidesse euromaksete tegemisel peab kasutama IBAN-it, samuti tuleb rahvusvaheliste maksete tegemisel kasutada saaja panga BIC-i ehk SWIFT-koodi.

Eesti kroonides tšekkide vastu väljastatakse alates €-päevast eurosid. Pangad võtavad kroonitšekke vastu nende kehtivuse lõpuni.

Vaata lisaks: Euro ja pangateenused. Eesti Pangaliit (.pdf) ja www.pangaliit.ee

Rahavahetuse kohta leiad täpsemat infot Euroveebist siit.