Infostendid kaubanduskeskustes

Muudetud: 29.07.2011

2010. aasta oktoobrikuu jooksul oli suuremate linnade elanikel võimalik saada vastuseid oma küsimustele euro kohta. Selleks olid kohapealsetes kaubanduskeskustes üles seatud infostendid, mille juures toimetavad infotöötajad jagasid teavet kõikvõimalike eurole ülemineku aspektide kohta. Oma teadmisi ühisraha kohta said inimesed proovile panna auhindadega viktoriinil. Infotöötajatena olid stendide juures ametis eurole üleminekuga seotud ministeeriumite, asutuste ja erinevate Eesti piirkondade töötajad, kes olid saanud vastava koolituse Rahandusministeeriumilt.

Ühtekokku kasutas võimalust kaubanduskeskustes eurole ülemineku teemal küsimusi esitada üle 21 000 inimese.

Mida küsiti?

  • Enim üllatas inimesi positiivses mõttes see, et Eesti Pangas saab kroone eurodeks vahetada tähtajatult ja teenustasuta.
  • Lisaks rahavahetuse praktilistele külgedele ning euro rahatähtede kujundusele tunti huvi eurokalkulaatorite ja euromüntide stardikomplektide vastu.
  • Infopunkte külastasid ka ettevõtjad, kes tundsid huvi peamiselt lepingutega ja hindadega seotud muudatuste kohta, samuti olid aktuaalsed raamatupidamise ja maksuteemad.
  • Hindadest rääkides oli rõõm tõdeda, et külastajate teadlikkus „Ausa hinnastamise leppest“ ja selle eesmärkidest oli võrdlemisi hea. Sageli teati nii märki kui ka osati nimetada suuremaid leppega liitunud ettevõtjaid.
  • Viktoriinis osales kokku 3670 inimest üle Eesti. Osalejate vahel loositi välja hulk „Tere Euro!“ sümboolikaga auhindu.

Projekt sai teoks Rahandusministeeriumi, Euroopa Komisjoni, linnavalitsuste ja kaubanduskeskuste koostöös.