Koolitussari sularahakäitlejatele

Muudetud: 15.06.2011

Eesti Pank viis 2010. aasta jooksul läbi sarja koolitusi sularahakäitlejatele. Koolituste eesmärk oli jagada teavet eurosularaha turvaelementide kohta, et minimeerida sularahavõltsingute levikut.

Koolitused korraldati kolmel tasemel:

Esimese taseme koolitus oli suunatud krediidiasutuste ja suurettevõtete esindajatele, kes said teadmised ja vahendid oma ettevõtte töötajate edasikoolitamiseks. Koolitused toimusid 2.-3. juunil 2010 Tallinnas. Kolmel seminaril jagasid edasikoolitajatele teavet Soome Panga, Soome keskkriminaalpolitsei ja Soome Nordea panga tippeksperdid.

Teise taseme koolitusel septembrist detsembrini õpetati 15 maakonna suuremates linnades laiemat ringi sularahakäitlejaid. Loengute sihtrühmad olid kassapidajad, väikekaupmehed ja ettevõtted, kes otseselt tegelevad sularahaga. Koolitused korraldas Eesti Pank koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja selle maakondlike arenduskeskustega. Koolitused olid osalejatele tasuta. Suure nõudluse tõttu tuli korraldada ka lisaloenguid. Kokku käis teise taseme 30 koolitusel veidi üle 3000 sularahakäitleja. Kohapeal jagati kokku üle 50 000 eksemplari turvaelemente ja euro kujundust tutvustavaid trükiseid.

Kolmanda taseme koolituse raames jagati laiale avalikkusele teavet euro turvamärkide kohta massimeedia, trükiste, reklaami, otsepostituse, näituste ja muude euroraha projektide vahendusel.

Vaata lisaks euro turvamärkide kohta Euroopa Keskpanga veebilehelt ja Euroveebist.

Tutvu ka koolituse materjalidega:

Euro turvaelementide ettekanne (.pdf)

Euroopa Keskpanga voldik "Ole tähelepanelik!" euro pangatähtede turvaelementidest

Euroopa Keskpanga plakat euro pangatähtede ja -müntidega

Euroopa Keskpanga voldik "Lühiülevaade euro pangatähtedest"


Lisainfo koolituste kohta:
Eesti Pank
e-post: hanna.vaga@eestipank.ee