Vaegnägijate teavitus

Muudetud: 03.06.2011

Euroteavituse eesmärk oli informeerida kogu elanikkonda ülemineku põhimõtetest, pöörates eraldi tähelepanu tundlikele sihtrühmadele. Vaegnägijad moodustavad u 1,5% kogu elanikkonnast ning moodustavad seega tähelepanuväärse osa ühiskonna infovajajatest. Vaegnägijad on ka teistes eurole üleläinud riikides olnud eraldi tähelepanu all ja Euroopa Keskpank on oma pikaajalisele kogemusele tuginedes välja töötanud spetsiaalsed audiomaterjalid füüsiliseks ja elektroonseks levitamiseks. Vaegnägijatele mõeldud audiomaterjal selgitab, kuidas ära tunda ja eristada euro sularaha ja selle turvamärke. Samuti annab trükis ülevaate eurole ülemineku põhimõtetest.

Kuula audiofaili eesti keeles
Kuula audiofaili vene keeles

Täiendavalt pakuti vaegnägijatele võimalust saada põhjalikku infot ülemineku kohta kahe helindatud trükise abil – Eesti Panga tellimusel helindas MTÜ Helikiri Rahandusministeeriumi trükise „Euro eraisikule“ ja Pangaliidu trükise „Euro ja pangateenused“.

Lisaks said vaegnägijad füüsilised abivahendid euro pangatähtede ja -müntide tuvastamiseks (CashTest) ning euromüntide hoidikud.