Otsepostitused

Muudetud: 03.06.2011

Euroinfo jagamiseks elanikele korraldasid Rahandusministeerium ja Eesti Pank koos Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpangaga kaks otsepostitust.

Mida need postitused sisaldasid?

Esimene otsepostitus sisaldas Rahandusministeeriumi ja Euroopa Komisjoni kaaskirja, infovoldikut „Kas tahad teada, kuidas euro Eestisse tuleb?“ ja eurokalkulaatorit. Igale leibkonnale saadeti neid materjale üks komplekt.

Tere euro! voldik     Eurokalkulaator

Teise otsepostituse lähetasid Eesti Pank ja Euroopa Keskpank. Selleks oli infovoldik Eesti euromüntide ja europangatähtede ning nende turvaelementide kohta. Lisaks saadeti kaks nn kursiarvutuskaarti, mis näitavad hologrammkaardi põhimõttel ühel küljel turvaelemente ja teisel hindu kroonides ja eurodes. Infovoldikus oli ka vene- ja ingliskeelne viide, kust on võimalik saada täpsemat teavet euro kohta.

Eesti keeles       Vene keeles      

Vaata ka korduvaid küsimusi!

Kellele postitused saadeti?

Nendes omavalitsustes ja Tallinna linnaosades, kus rahvastikuregistri järgi on vähemalt pool elanikkonnast muukeelne, saadeti kaks brošüüri – üks eesti ja teine vene keeles. Need omavalitsused on Sillamäe linn, Narva linn, Peipsiääre vald, Aseri vald, Piirissaare vald, Narva-Jõesuu linn, Alajõe vald, Kallaste linn, Kohtla-Järve linn, Maardu linn, Vaivara vald, Kiviõli linn, Loksa linn, Mustvee linn, Jõhvi vald, Kasepää vald ja Paldiski linn. Tallinna linnaosadest saadeti kaks brošüüri Haabersti, Põhja-Tallinna ja Lasnamäe elanikele.

Millal otsepostitus toimus?

Esimene otsepostitus toimus 5.–17. novembril 2010 ning hõlmas 561 000 adressaati. Teine otsepostitus toimus novembri viimasel nädalal.

Kust oli võimalik saada venekeelset trükist?

Soovijad said mõlema postituse venekeelset versiooni linna(osa)- või vallavalitsusest, kursikaartidega infovoldikuid ka Eesti Posti postkontoritest.

Venekeelse üleminekut tutvustava trükisega saab tutvuda ka Euroveebis (klõpsa pilti).

Tere euro! voldik vene keeles

Kuhu veel peale leibkondade saadeti kalkulaator?

Lisaks otsepostitusele jaotas Rahandusministeerium eurokalkulaatoreid tasuta sotsiaalhoolekandeasutustele, sõjaväeosadele, üliõpilaskondade liitudele, sõjaväeosadele ja vanglatele. Tegu on institutsioonidega, kus inimesed asuvad püsivalt väljaspool oma perekonda ja mis seaduse mõistes moodustavad omaette leibkonna.

Lisaks sellele jaotas Rahandusministeerium Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Eesti Autoettevõtete Liidu abiga tasuta eurokalkulaatoreid (1700 tk) regulaarseid reisijateveoliine opereerivatele bussiettevõtetele, et hõlbustada piletimüüki bussides krooni ja euro paralleelkäibeperioodil 1.–14. jaanuarini.


Vaata ka eurokalkulaatorit tutvustavat videot:

Loe ka: Mida teha, kui eurokalkulaator on muutunud jäätmeks?