Euronäitused

Muudetud: 03.06.2011

Eurole ülemineku eel oli võimalik neljas Eesti linnas külastada tasuta euro teemalist rändnäitust. Kokku külastas viie kuu jooksul eurot tutvustavat rändnäitust ligikaudu 67 000 inimest.

Näitused olid mõeldud kõigile inimestele, kes soovisid euro kohta uusi teadmisi ja huvitavaid fakte. Näitus oli väga populaarne koolilaste hulgas.

18. augustist kuni 12. septembrini 2010 sai näitusega tutvuda Narvas Astri keskuses ning 20. septembrist kuni 31. oktoobrini Tallinnas Ahhaa keskuses. 8. novembrist kuni 5. detsembrini oli näitus Tartus Lõunakeskuses ja 11.detsembrist kuni 16. jaanuarini 2011 Rakveres Põhjakeskuses.

Väljapanek koosnes peamiselt infostendidest, mis käsitles nii eesti kui vene keeles järgmiseid teemasid:

  • Euroopa majandus- ja rahaliit – mis ja milleks?
  • Ühise raha võimalused – ühisrahaga kaasnev kasu riigile ja inimestele
  • Euro rahatähed – erinevad paberrahad, vesimärgid, valmistuskohad ja -viisid
  • Euromündid – müntide kujundus meil ja mujal
  • Euroga seotud aspektid – Maastrichti kriteeriumid, avalik toetus liikmesriikides, võimalik hinnatõus, rahastabiilsus
  • Lastenurk – kõik eurost laste jaoks

Näitusel oli ka osalust nõudvaid tegevusi ja kaasa sai võtta trükiseid. Külastajate küsimustele vastasid näituste juures abiks olnud giidid.

Lisaks väljapanekule sai näitustel kuulata ka loenguid ja väitlusi. Väitluste ühel poolel olid ametnikud või majandusspetsialistid ning teisel pool professionaalsed väitlejad Eesti Väitlusseltsist. Väitlusi oli võimalik jälgida reaalajas Postimehe võrguväljaande vahendusel. Kokku peeti Tallinnas kolm väitlust:

Tallinnas Ahhaa keskuses

  • 13.10 teemal „Kas euro tõstab hindu?“
  • 27.10 teemal „Kas euro tulek elavdab majandust?“

Tallinnas Solarise Apollo raamatupoes

  • 17.11 teemal „Kas euroala on jätkusuutlik?“

Euronäitused korraldati Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpanga, Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga koostöös.