Õppeleht koolidele

Muudetud: 03.06.2011

Ajaleheleht on Eesti Ajalehtede Liidu koostatav ja väljaantav leht, mille eesmärk on arendada õpilastes kriitilise lugemise oskust ja analüüsivõimet ning süvendada harjumust lugeda ajalehte. Koos eesti- ja venekeelse harjutustekoguga sobib leht kasutamiseks meediaõpetuse, keeleõppe või muus ainetunnis. Selline õppevahend on mõeldud põhikooli vanemate klasside ja gümnaasiumi õpilastele.

Ajalehelehe eestikeelne 17. number ja venekeelne 18. number keskendusid euro teema käsitlemisele.

Äripäeva ajakirjanik Kertu Ruus kirjeldas Ajalehelehe esiküljeloos, millised uued võimalused avab euroalaga liitumine Eestile ning mida muudab euro igapäevaelus. Kolumnist Ahto Lobjakas analüüsis oma kommentaaris euroala laienemise küsimusi Euroopa kontekstis ning oma vaateid teemale avas arvamusloos Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarand.

Eesti Päevalehe ajakirjanik Rein Sikk pani Ajalehelehe jaoks kirja euro ja krooni südamliku vestluse. Leht sisaldas veel palju fakte, teemakohast karikatuuri, Pesakonna koomiksit ning lühiuudiseid.

Õpetajatele esitleti Ajalehelehe euronumbreid neljal seminaril Eesti erinevates linnades:

  • 12. oktoobril Jõhvis Vallavalitsuse saalis
  • 15. oktoobril Tallinnas Euroopa Liidu Maja infokeskuses
  • 18. oktoobril Tartus Linnavalitsuse haridusosakonna saalis
  • 25. novembril Tapa Gümnaasiumis

Seminaril osalejad said kaasa ühe klassikomplekti jagu Ajalehelehti ja harjutustekogu. Ajalehelehega on võimalik tutvuda pdf-kujul siin:

Ajaleheleht (eesti keeles) 

Ajaleheleht (vene keeles)

Ajaleheleht valmis Eesti Ajalehtede Liidu, Rahandusministeeriumi ja Euroopa Komisjoni koostöös.