Lühiülevaade eurost ja euroala ajaloost

Muudetud: 26.07.2011

2011  1. jaanuar EURO KASUTUSELEVÕTT EESTIS
Kahe nädala jooksul pärast euro kasutuselevõttu on krooni- ja eurosularaha paralleelselt käibel
Kuus kuud enne ja pärast €-päeva avaldavad kauplused hindu nii kroonides kui eurodes
Aasta jooksul pärast €-päeva vahetavad pangad kroone eurodeks ilma teenustasuta. Pärast seda vahetab Eesti Pank kroone eurodeks tähtajatult ja piiramatus koguses
2010 13. juuli Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu kohtumisel Brüsselis kinnitatakse lõplikult Eesti ühinemine euroalaga
2009 1. jaanuar Slovakkia võtab euro kasutusele
2008 1. jaanuar Küpros ja Malta võtavad euro kasutusele
2007 1. jaanuar Sloveenia võtab euro kasutusele
2005 28. november Vahetuskursimehhanismiga ERM2 liitub Slovakkia
29. aprill Küpros, Läti ja Malta liituvad vahetuskursimehhanismiga ERM2, mis sisuliselt on euroalaga ühinemise "ooteruum". Ühisraha ei võeta neis riikides kasutusele enne kui kahe aasta pärast
2004 15. detsember Kunstnik Lembit Lõhmuse kavand võidab Eesti euromündi rahvusliku külje kujunduskonkursi, saades 27,5% häältest
20. oktoober Euroopa Keskpank ja Euroopa Komisjon avaldavad lähenemisaruanded euroalaga mitteliitunud Euroopa Liidu liikmesriikide kohta. Aruannetes hinnatakse riikide valmidust euro kasutuselevõtuks. Keskpanga raport Eesti kohta on siin
28. juuni Eesti, Leedu ja Sloveenia ühinevad vahetuskursimehhanismiga ERM2
18. juuni Eesti Pank kuulutab välja Eesti euromüntide rahvusliku külje kujunduskonkursi
1. mai Eesti ühineb Euroopa Liiduga. Eesti Pank saab Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) täieõiguslikuks liikmeks
2003 14. september Rahvaküsitlusel otsustab Eesti rahvas saada Euroopa Liidu liikmeks
16. aprill Eesti Panga president saab õiguse osaleda vaatlejana EKP üldnõukogu töös. Nõukogu istungid toimuvad tavaliselt neli korda aastas. Eesti Panga teised töötajad osalevad vaatlejaina EKP nõukogu ja üldnõukogu kohtumisi ettevalmistava kaheteistkümne komitee ja nende töögruppide tegevuses
2002 1. jaanuar Kaksteist Euroopa Liidu riiki võtavad kasutusele europangatähed ja -mündid
1999 1. jaanuar Euro tuleb käibele kontorahana üheteistkümnes Euroopa Liidu riigis. Samast ajast on Eesti krooni kurss fikseeritud euro suhtes:
1 EUR = 15,6466 EEK